Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uporabnikom socialnovarstvenih storitev je treba zagotoviti dostop do storitve

Varuh človekovih pravic RS je ocenil, da ni skladno z načelom dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic, če izvajalec socialnovarstvene storitve ne omogoči vključitve uporabnika v storitev zgolj zato, ker izvajalec uporabniku ne more zagotoviti prevoza. V konkretnem primeru smo prejeli zavezo, da bo do oktobra 2021 vsem uporabnikom, ki imajo težave s prevozom, omogočena vključitev.

* * *

Prejeli smo informacijo o tem, da eden izmed varstveno-delovnih centrov (VDC) v državi ne more omogočiti vključitve več osebam, za katere je sicer prostor na voljo, ker jim ni mogoče zagotoviti prevoza.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je pojasnilo, da so izvajalci storitve skladno z določbo 10. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev dolžni organizirati potreben prevoz za uporabnika. Ministrstvo v okviru pogodb o financiranju storitev kot tudi investicijskih proračunskih postavk zagotavlja sredstva za financiranje stroškov prevoza, po potrebi pa financira tudi dodatne zaposlitve na delovnem mestu Voznik oseb s posebnimi potrebami. Na to smo opozorili VDC in zaprosili za pojasnila glede predvidenih prihodnjih korakov, da se težava razreši in tudi kdaj predvidoma bo težava razrešena.

Iz prejetega odziva izhaja, da naj bi do oktobra 2021 prišlo do nakupa novih prevoznih sredstev ter novih zaposlitev, ki naj bi omogočale prevoz do storitve vsem uporabnikom. 9.7-30/2021

Natisni: