Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled mednarodnega sodelovanja varuha v letu 1997

Varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji je bil leta 1996 izvoljen za člana ožjega vodstva mednarodnega združenja ombudsmanov ter za podpredsednika evropskega združenja ombudsmanov. Prevzem pomembnih dolžnosti na mednarodni ravni odseva tudi krepitev mednarodnega sodelovanja v letu 1997.

Aprila je varuh obiskal Institucijo ombudsmanov Federacije Bosne in Hercegovine in se ob tej priložnosti srečal s predstavnico Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Greto Haller ter predsednikom in podpredsednikom Federacije BiH Vladimirjem Šolićem in Ejupom Ganićem. Med delovnim obiskom v BiH je obiskal Bihać, Mostar in Sarajevo, kjer se je tudi srečal s tam živečimi Slovenci.

Na povabilo direktorata za človekove pravice pri Svetu Evrope se je varuh sredi maja v Strasbourgu udeležil posveta z naslovom Socialna listina za 21. stoletje, ki ga je organiziral generalni sekretariat Sveta Evrope. Posveta so se udeležili predstavniki držav članic Sveta Evrope, parlamentarne skupščine Sveta Evrope, mednarodnih in nevladnih organizacij, socialnih partnerjev ter predstavniki iz akademskih krogov. Osrednja tema posveta sta bila pomen evropske socialne listine in razprava o možnostih za njeno nadaljnje izboljšanje.

Svet Evrope je konec maja v Strasbourgu pripravil seminar o predlogu za ustanovitev pooblaščenca Sveta Evrope za človekove pravice. Varuh je imel ob tej priložnosti odmeven referat z naslovom Vloga in izkušnje ombudsmana v novi demokraciji, v katerem je na primeru Slovenije podrobneje predstavil izkušnje in ugotovitve o delu ombudsmana v državah na prehodu.

Na povabilo Urada parlamentarnih ombudsmanov Litve je bil varuh v začetku junija na delovnem obisku v Litvi, kjer se je sestal s podpredsednikom tamkajšnjega parlamenta, predsednikom ustavnega sodišča, člani litovskega parlamentarnega odbora za človekove in državljanske pravice ter parlamentarnimi ombudsmani.

Po delovnem obisku v Litvi pa je varuh nadaljeval pot v latvijsko prestolnico Rigo, kjer se je udeležil III. Mednarodne delavnice razvojnega programa Združenih narodov (UNDP) o ombudsmanu in nacionalnih institucijah za varovanje človekovih pravic. Med številnimi udeleženci, predvsem iz srednje in vzhodne Evrope, je varuh obširno predstavil institucijo varuha človekovih pravic, predvsem z vidika pristojnosti, organiziranosti in obsega dela.

Junija se je varuh v okviru obiska v Kanadi in ZDA sestal z ombudsmanoma Quebeca, Danielom Jacobyjem ter Ontaria, Roberto Jamieson. V Torontu je ob sodelovanju tamkajšnjih slovenskih združenj ponudil možnost za osebne pogovore z vsemi, ki imajo probleme v postopkih pred organi Republike Slovenije, in govoril na prireditvi z naslovom Slovenski dan. V Clevelandu se je udeležil proslave ob slovenskem državnem prazniku in sodeloval na okrogli mizi.

Julija je bil pri varuhu na delovnem obisku ombudsman Republike Litve Julius Jasaitis s sodelavci. Gostje so se ob tej priložnosti seznanili s praktičnimi vidiki delovanja in pristojnostmi varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji, se srečali s predstavniki urada predsednika Republike ter ustavnega sodišča, s predsednico parlamentarnega odbora za notrajno politiko in pravosodje, ogledali pa so si tudi prehodni dom za tujce in se pogovarjali z njegovim direktorjem. Gostje iz Litve so si med obiskom v Sloveniji ogledali tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Dob in se pogovarjali z njegovim vodstvom.

Septembra se je varuh v Jeruzalemu udeležil šestega srečanja evropskih nacionalnih ombudsmanov. Slovenski ombudsman je imel ob tej priložnosti v imenu svojih evropskih kolegic in kolegov pozdravni govor na sprejemu pri izraelskem predsedniku Ezerju Weizmanu. Prav tako septembra se je varuh srečal z ustavno komisijo švedskega parlamenta in članom komisije predstavil ustavni položaj varuha človekovih pravic v Sloveniji in izkušnje iz dosedanjega delovanja.

Oktobra je bil varuh na večdnevnem obisku v nemškem bundestagu, kjer se je med drugim sestal s predsednico odbora za peticije Christo Nickels, posebno parlamentarno pooblaščenko za vojsko Claire Marienfeld, poleg tega pa se je udeležil tudi zasedanja omenjenega odbora in seje bundestaga, na kateri so obravnavali letno poročilo odbora za peticije. Med obiskom v Dresdnu pa se je varuh sestal s saškim deželnim ministrom za pravosodje Steffenom Heitmanom in predstavniki odbora za peticije v saškem deželnem parlamentu.

Konec novembra se je varuh na povabilo predsednice mehiške nacionalne komisije za človekove pravice dr. Mireille Roccatti v Meridi v Mehiki udeležil četrte mednarodne delavnice o nacionalnih institucijah za promocijo in varovanje človekovih pravic. Udeleženci mednarodne delavnice, med njimi je bilo tudi precej nacionalnih ombudsmanov iz Evrope in drugih delov sveta, so na srečanju razpravljali o krepitvi sodelovanja med nacionalnimi institucijami za promocijo in varovanje človekovih pravic, o posebej občutljivih in obrobnih skupinah, o migracijskih gibanjih in boju proti rasizmu in ksenofobiji ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah oziroma pravici do razvoja v sodobnem svetu.

Na povabilo varuha je bil decembra na obisku ombudsman (ljudski pravobranilec) Republike Makedonije Branko Naumovski s sodelavci. Naumovski, ki je kot prvi makedonski ombudsman začel svoje delo šele sredi leta 1997, se je z gostiteljem pogovarjal o izkušnjah in problemih, s katerimi se pri svojem delu srečuje slovenski ombudsman, seznanil pa se je tudi z delovanjem in organizacijo njegovega urada. Gost iz Makedonije je sodeloval tudi na novinarski konferenci, ki smo jo pripravili pred mednarodnim dnevom človekovih pravic.

 

Natisni: