Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic posloval v Kopru

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Kopru. Skupaj so opravili 14 individualnih pogovorov s pobudniki iz Obale, ki so v ospredje postavljali predvsem pritožbe zoper sodišča, tožilstvo in policijo. V okviru obiska se je varuh Svetina sestal še z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti, se srečal s predstavniki Pravnega centra za človekove pravice in območne enote inšpektorata za okolje in prostor ter obiskal Obalni dom upokojencev Koper.

Ob obisku Obalnega doma upokojencev (ODU) Koper je Peter Svetina opozoril na nevzdržne razmere na varovanem oddelku, ki je edini na Obali. Mnogi domovi starejših občanov morajo namreč po sklepih oz. odredbah sodišč na varovane oddelke nameščati uporabnike preko dovoljenih normativov. Kot je povedala direktorica mag. Neva Tomažič, imajo na njihovem varovanem oddelku trenutno nameščene tri osebe več, zaradi prostorske stiske pa so morali eno osebo namestiti celo v kopalnico. Kot je dejala, skušajo na razne načine urediti nameščanje ter za ljudi kljub vsemu zagotoviti čim bolj dostojne razmere za življenje. Varuh je ob tem ocenil, da se kljub trudu zaposlenih, ki se srečujejo s preobremenjenostjo, uporabniku ne nudijo ustrezni pogoji za bivanje, zato je o problematiki, na katero sicer Varuh opozarja že mesece, že govoril z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ksenijo Klampfer. Varuhu je obljubila takojšnje ukrepanje.  

Peter Svetina je obiskal tudi koprski pravni center za človekove pravice in pozdravil nudenje brezplačne pravne pomoči občankam in občanom. »Potrebo po tem so pokazali mnogi Varuhovi obiski na terenu, si pa želim, da bi tudi občine financirale tovrstno nepridobitno dejavnost, saj si mnogi ljudje ne morejo privoščiti, da bi se obrnili na odvetnike,« še meni Svetina.

Predstavniki Varuha so obiskali tudi območno enoto inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP), ki se zaradi pritožb srečuje z zaostanki, pa tudi s kadrovskimi težavami. »Vsi se zavedamo, da zamude so. Koraki k njihovi odpravi so bili narejeni, jih bo pa treba še veliko, saj so na koncu ljudje tisti, ki so deležni kakršnih koli inšpekcijskih postopkov. Pričakujejo, in to upravičeno, čimprejšnji zaključek njihove zadeve," je povedal Peter Svetina. IRSOP je med drugim pozval k pripravi konkretnih odgovorov na vprašanja in preverbe Varuha človekovih pravic ter poudaril, da se s sodelavci v nobenem primeru ne zadovoljijo s pavšalnimi odgovori državnih organov ali organov lokalnih skupnosti.

Ob obisku Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti pa je njen predsednik Alberto Scherianij povedal, da se italijanska manjšina, ki živi na obali, srečuje predvsem s težavami na področju uporabe italijanskega jezika. »Po ustavi ima italijanska narodna skupnost možnost, da uporablja svoj jezik. Deklarativno in v teoriji to sicer ni problem, obstaja pa ta težava v praksi - v različnih ustanovah, kjer ni vzpostavljen sistem, ki bi vsem, tudi italijansko govoreči manjšini, omogočal enakopravno urejanje upravnih postopkov v italijanskem jeziku,« je povedal. Varuh Svetina je izrazil razumevanje do problematike in poudaril, da mora biti dobrobit ljudi naš skupni cilj. S predstavniki samoupravne skupnosti italijanske narodnosti so se zato dogovorili, da Varuhu posredujejo podrobnejše informacije in primere, na podlagi katerih bo lahko Varuh tudi odreagiral. Varuh namreč pri presoji posameznega primera zadevo vedno preveri tudi pri drugi strani, preden se do njega opredeli.

Varuh Peter Svetina se je srečal tudi z županom Mestne občine Koper, Alešem Bržanom, s katerim sta se pogovarjala o uresničevanju pravic občank in občanov Med drugim ugotavljata, da je velik problem dostopnost za invalide-ne le občinske zgradbe, temveč tudi mnogih drugih, kot tudi večine starega mestnega jedra, zato bo treba čim prej aktivno pristopiti k reševanju problematike.

Natisni: