Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh s sodelavci v Mariboru sprejel več desetin ljudi

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Mariboru. Na pogovore se je prijavilo 40 ljudi, srečal pa se je tudi z županom Maribora Sašem Arsenovičem.

Na novinarski konferenci je poudaril, da je z direktorico strokovne službe Martino Ocepek dopoldne obiskal nekaj institucij, kjer se je seznanil z njihovim delovanjem in težavami, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Geodetska uprava v Mariboru se vsi kljub prizadevanjem srečujejo z zaostanki pri odločanju. Posebej pereče je odločanje o bolniških staležih za nazaj, saj so v takšnih  primerih oškodovani zaposleni, pa tudi delodajalci. "Zaostanki na račun ljudi se ne smejo dogajati, z zamudami se posega v materialne in druge pravice ljudi," je posebej poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina in pozval vse organe, da o pravicah ljudi odločajo v rokih.


Povedal je še, da se noben pobudnik na Varuha ni obrnil s pritožbo nad Mestno občino Maribor, zato sta se z županom Sašem Arsenovičem pogovarjala o poprečinah vsebinah občine: vse večjih obveznostih, ki jih država nalaga občinam, neustrezno porazdeljeni poprečnini, težvah in prizadevanjih za razvoj mestne občine in tudi regije. Župana skrbi odhajanje ljudi na delo v tujino, predvsem v Avstrijo, kjer ustvarjajo dodano vrednost in meni, da strategija države na tem področju ni ustrezna oziroma je sploh ni. S to problematiko zaposlovanja čez mejo se je Varuh srečal tudi v drugih občinah, predvsem ob meji ali na območjih, kjer je bila socialna stiska večja.
 
Varuh je skupaj z namestniki Ivanom Šelihom, Mihom Horvatom in dr. Kornelijo Marzel ter svetovalci Varuha v štirih skupinah obravnaval različne težave ljudi, na primer težave v sodnih postopkih, problematiko nizkih pokojnin. Nanje so se obrnili različni pobudniki, opazno pa je bilo tokrat več starejših. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pojasnil, da Varuh sicer ne more rešiti določenih težav, kot na primer razveljaviti sklepov sodišč ali priskrbeti stanovanje. Vendarle pa lahko mnogim pomaga z nasveti, usmeritvami, da lažje stopajo po poti uveljavljanja svojih pravic.

Namestnik varuha Ivan Šelih je ocenil, da se v ozadju pobud čutijo prikrite socialne stiske, kot na primer v primeru, ko se pobudniku v pokojninsko dobo ni upoštevalo služenje vojaškega roka. Srečala sta se še s primerom odmere zemljišča, sporom med sorodniki, primerom, povezanim z delom inšpekcijskih služb, problemom črnih gradenj.

Namestnik je posebej poudaril ustreznost zagotavljanja pro bono pravne pomoči, ki ga v občini Maribor zagotavlja Zavod PIP, s tem pa zapolnjuje vrzeli, ki jih država z zakonsko predpisano brezplačno pravno pomočjo ne uspe pokriti. V primeru vpisa v zemljiško knjigo sta se s svetovalcem Varuha Gašperjem Adamičem Metlikovičem takoj obrnila na notarsko pisarno v Mariboru, ki bo gospe pomagala.

Namestnica varuha dr. Kornelija Marzel je s svetovalko Varuha Natašo Bratož sprejela gospo, ki se ni mogla sprijazniti s pravnomočno pravnomočno odločitvijo sodišča. Ob tem je pozvala vse prebivalce Slovenije, da vedno izkoristijo vse pravne možnosti, ki so jim na voljo. Srečali sta se tudi s primerom kategorizacija cest. Ob tem je dejala, da je uresničitev odločbe Ustavnega sodišča seveda povezana s finančnimi sredstvi, rešitev pa je treba vendarle najti in odločbo US izvršiti.

Obravnavali sta tudi primer osebe, ki spada v skupino tistih, ki so si dokupili delovno dobo. Pojasnila je, da je Varuh že pred časom v zvezi s to prioblematiko vložil zahtevo za oceno ustavnosti, vendar mu Ustavno sodišče ni pritrdilo. Je pa nekaj kasneje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprožilo spremembo zakonodaje, ki pa ureja težavo samo za tisto skupino ljudi, ki je za predčasno upokojitev bila prostovoljno zavarovana. Varuh ocenjuje, da bi bilo treba pravice the dveh skupin izenačiti, na to je varuh nedavno znova opozoril ministrico za delo mag. Ksenjio Klampfer.

Namestnik varuha Miha Horvat je povedal, da sta s svetovalko Varuha Simono Mlinar obravnavala primer stranke ki je izgubila sodni postopek. V primeri nista zaznala kršitve. Srečala sta se tudi s primerom gospe, ki je sprožila postopek pred ZZZS, ker je želela povrnitev stroškov za moža, ki se je dnevno vozil na dializo. Pravica je pripadla možu, ki pa je med tem umrl, zato gospa nima možnosti za pozitiven izid.

Natisni: