Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Poziv Varuha človekovih pravic RS k zagotovitvi primerne zdravstvene oskrbe otrok

 

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) z veliko zaskrbljenostjo spremlja aktualne zaplete pri zagotavljanju primerne zdravstvene oskrbe otrok s prirojenimi srčnimi napakami, ki so imeli za posledico celo smrt otroka. Pričakujemo, da bo vse okoliščine omenjenega primera ter morebitno odgovornost za škodljive posledice raziskal že odrejeni strokovni nadzor. Na podlagi njegovih ugotovitev bi morali pristojni opredeliti prihodnje rešitve, ki zlasti na organizacijskem področju po oceni Varuha, ki temelji na javno objavljenih podatkih, izkazujejo vprašljive strokovne podlage za sprejem nekaterih odločitev ministrstva za zdravje oziroma Vlade RS. Zdi se, da so bile nekatere odločitve sprejete brez resne strokovne analize in vizije.

Javno objavljeni podatki, ki jih nihče od pristojnih ni demantiral, kažejo, da je bil nov javni zavod ustanovljen brez izpolnjevanja pogojev, ki se sicer zahtevajo za začetek opravljanja zdravstvene dejavnosti od vseh izvajalcev. Novi javni zavod naj bi bil brez finančnega načrta, brez strokovnega kadra, brez zagotovljenega financiranja in brez zagotovljene strokovne podpore. Navedeno kaže na pomanjkanje vizije, ki poskuša le kratkoročno z ad hoc ukrepi razrešiti stanje, ki je posledica sistemskih napak, za katere je prav gotovo najbolj odgovorno Ministrstvo za zdravje. Omejitev možnosti posredovanja ministrstva le na tekoče posle je lahko le slab izgovor. Varuh zato pričakuje od novega predsednika vlade in ministrice ali ministra za zdravje, da bosta svoje aktivnosti usmerila v zagotavljanje večje kakovosti zdravstvenih storitev ter preglednosti poslovanja vseh javnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Ker se že dlje časa srečujemo z (javnosti manj znanimi) dolgotrajnimi zapleti pri razreševanju odprtih vprašanj tudi na področju pedopsihiatričnega zdravljenja otrok, je Varuh začel postopek v skladu z drugim odstavkom 26. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. V postopku želimo predvsem ugotoviti, kako se v praksi uresničuje določba 24. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki zagotavlja otrokom pravico do najvišje dosegljive ravni zdravja.

Natisni: