Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje s predstavniki Konference sindikata Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in strokovna sodelavka Neva Šturm so danes, 3. 6. 2015, na pogovor sprejele predstavnike Konference sindikata Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Frančiška Verka, Mitja Jerasa in Kamila Frasa.

Govorili so o kadrovski problematiki, nezadostnem strokovnem usposabljanju pravosodnih policistov, njihovi neprimerni opremi, oviranju sindikalnega dela, pravicah delovnih inštruktorjev po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, šikaniranju ter o problematiki Enotnega javnega gospodarskega zavoda in njegovi učinkovitosti.

Predstavniki sindikata so izrazili skrb, saj na navedene probleme že dolgo zelo jasno in glasno opozarjajo pristojne, žal od nekaterih niti odgovora ne prejmejo.

Sogovorniki so bili soglasni, da država na račun varnosti ne sme varčevati. Zato Varuh od pristojnih terja pojasnila in sprejem ukrepov za izboljšanje stanja.

Natisni: