Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica do nadomestila za čas brezposelnosti

Pobudniku, in še dvaindvajsetim sodelavcem, je prenehalo delovno razmerje kot tehnološkemu presežku že konec leta 1998. Zavod RS za zaposlovanje, območna enota Maribor, je vsem zavrnil pravico do nadomestila za čas brezposelnosti, ker naj bi bilo ugotavljanje presežkov v nasprotju z zakonom, delavci pa se zoper sklepe niso pritožili. Inšpektorat za delo v Mariboru je ugotovil, da je bil postopek ugotavljanja presežnih delavcev izveden pravilno. Delavci so se zoper sklep o zavrnitvi pravice do nadomestila za čas brezposelnosti pritožili na drugostopenjski organ, ki pa je odločbo prve stopnje potrdil. Delavci so sprožili postopek na sodišču, varuha pa zaprosili za posredovanje. Za pospešitev sodnega postopka se je na varuha obrnila tudi inšpektorica za delo.

Na podlagi obravnave smo ugotovili, da je zavod za zaposlovanje na prvi in drugi stopnji odločal v nasprotju z zakonom. Centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje smo predlagali revizijo odločb in po nekaj dneh prejeli seznam odločb drugostopenjskega organa, ki so bile odpravljene po nadzorstveni pravici. Iz seznama je bilo razvidno, da je bila pravica do nadomestila priznana enaindvajsetim delavcem; za enega je zavod predlagal, da se njegov primer razreši kot pri ostalih, v enem primeru pa je bil sklep o tehnološkem presežku zaradi prekoračitve starosti 55 let dejansko nezakonit.

Varuh je tako s svojim posredovanjem dosegel, da je enaindvajset delavcev po več kot osmih mesecih brez sredstev za preživljanje prejelo nove odločbe in s tem pravico do nadomestila za čas brezposelnosti.

 

Natisni: