Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Upoštevanje katastrskega dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do socialno varstvenih dajatev

V letnem poročilu za leto 1996 (str. 57) smo opozorili na problem upoštevanja katastrskega dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do socialno varstvenih dajatev. Na podlagi nekaterih prejetih pobud smo se seznanili s socialno stisko ljudi, ki so lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč pa jih zaradi starosti ali nesposobnosti za delo ne morejo sami obdelovati. Gre za primere, ko interesentov za nakup ali najem zemljišč ni, formalno izkazani katastrski dohodek pa predstavlja lastnikom teh zemljišč le breme, ki onemogoča pridobitev pravic iz naslova socialne varnosti.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nas je dne 27.7.1999 obvestilo, da je preučilo opisano problematiko in spremenilo pravilnik za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči. Spremenjen pravilnik omogoča, da lahko pristojni organ ugotovi, da katastrskega dohodka sploh ni bilo, če gre za osebe, ki imajo zemljišče pa ga zaradi starosti ali nesposobnosti za delo ne morejo obdelovati. S to spremembo lahko sedaj te osebe pridobijo pravice iz naslova socialne varnosti.

 

Natisni: