Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Ratifikacija Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Na varuha človekovih pravic se obrača vse več pobudnikov, ki v svojih pobudah opozarjajo na težave, ki jih imajo pri prehajanju državne meje na mejnih prehodih za obmejni promet z Republiko Hrvaško. V večini primerov gre za slovenske državljane, za katere ne veljajo olajšave pri prehajanju državne meje za obmejno prebivalstvo - nimajo stalnega prebivališča na obmejnem območju, niso delovni migranti in ne dvolastniki, pač pa so na Hrvaškem obmejnem območju lastniki nepremičnin. Položaj navedenih oseb bo uredil Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, ki je bil podpisan dne 28.04.1997, predlog zakona o ratifikaciji tega sporazuma pa je bil dne 21.10.1997 poslan v postopek ratifikacije Državnemu zboru Republike Slovenije. Državni zbor Republike Slovenije omenjenega sporazuma še vedno ni ratificiral.

Z ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju in s tem njegovo uveljavitvijo bi se omogočil tako promet oseb med obmejnima območjema kot promet tistih za katere sedaj ne veljajo olajšave pri prehajanju državne meje. Predsedniku Državnega zbora RS smo zato priporočili, da sprejme vse potrebne ukrepe za čimprejšnjo ratifikacijo omenjenega sporazuma v Državnem zboru Republike Slovenije.

 

Natisni: