Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina ob 70-letnici DUO Impoljica: »Reforme sistema, v katerem bodo potrebe posameznika ustrezno podprte, so nujne!«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 13. septembra ob 70-obletnici Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Sevnici udeležencem svečanosti čestital ob zavidljivem jubileju soustvarjanja zgodbe medgeneracijskega sodelovanja skozi institucionalno varstvo in oblike bivanja v skupnosti. »Zgodbo skrbi za starejše, ki na prvo mesto postavlja spoštovanje, razumevanje, samoodločanje in vse ostale determinante, ki jih človek potrebuje za dostojanstveno preživljanje jeseni svojega življenja,« je dodal.

V svojem nagovoru ob njihovem prazniku je poudaril temelj človekovih pravic, ki je dostojanstvo. Izrazil je upanje, da se po pandemiji zdaj le zavedamo, da je skrb za starejše skupna odgovornost vseh v družbi in da bi morali izzive povezane z življenjem v starosti nagovarjati že zdavnaj. Varuh je prepričan, da »so reforme nujne, v njihovem središču pa mora biti sistem, ki daje prednost individualni podpori posamezniku in hkrati spodbuja njegovo polno vključevanje v skupnost.«

»Kot zagovornik deinstitucionalizacije sem zato izjemno zadovoljen, ko pridem v kraje, kjer ta (vsaj delno) deluje tudi v praksi. Vaše bivalne skupnosti, oblikovane v petih hišah v občini Sevnica, so skupaj z dnevnim centrom vsekakor svetel zgled na tem področju,« je pohvalil in spomnil, da vsak peti Slovenec zaradi starosti ali zdravstvenega stanja potrebuje pomoč drugih. Opozoril je še, da o pravicah starejših vse prevečkrat odločajo drugi in da je avtonomno odločanje o sebi vendarle temeljna pravica vsakogar, kot tudi pravica do dostojnega preživljanja starosti oziroma oskrbe v domačem okolju ali v ustrezni ustanovi. Zahvalil se je vsem, ki so doslej skrbeli za razvoj Impoljice, tistim pa, ki so šele postali del te zgodbe pa zaželel vse dobro na poti sodelovanja in delovanja po meri človeka stanovalcev oziroma oskrbovancev. »Zato zahvala prav vsakemu izmed vas, ki si prizadevate, da bi bilo čim več trenutkov za vse v Impoljci vsaj tako lepih, kot je današnji dan,« je še dejal.  

Natisni: