Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuha dr. Ruparčič na ENOC konferenci v Varšavi

V Varšavi na Poljskem je od 8. do 10. junija 2022 potekala mednarodna konferenca Evropske mreže varuhov človekovih pravic za otroke (ENOC), ki jo je gostil poljski ombudsman, pristojen za otrokove pravice Mikolaj Pawlak.

Udeleženci, med njimi tudi slovenski namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič, so razpravljali o varstvu otrokovih pravic v Ukrajini, podnebni pravičnosti in vlogi neodvisnih ombudsmanskih institucij.

Razpravo na temo otrokovih pravic v Ukrajini so zaznamovali konkretni primeri tragičnih usod beguncev, predvsem pa predstavitev aktivnosti in prizadevanj za njihovo zaščito, o čemer je podrobneje spregovoril poljski ombudsman za otrokove pravice. V okviru razprave o podnebni pravičnosti je bila izpostavljena nujnost skrbi za okoljsko ozaveščenost celotne družbe, še posebej družbena odgovornost podjetij.

Sodelujoči so se strinjali, da mora zavezanost za čistejše in bolj prijazno okolje postati zaveza vseh, če
ga želimo ohraniti za prihodnje generacije. Pri instucionalnem varstvu otrokovih pravic pa je bilo poudarjeno, da morajo imeti otroci dejanski vpliv na odločanje o njihovih zadevah, kjer je Slovenija z Zagovorništvom otrok, ki deluje pri Varuhu, zagotovo zgleden primer dobre prakse.

Natisni: