Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina in namestnik Šelih na 10. obletnici avstrijskega DPM

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in namestnik varuha Ivan Šelih sta se na povabilo avstrijske nacionalne institucije za človekove pravice 7. junija 2022 na Dunaju udeležila slovesnosti ob 10. obletnici delovanja avstrijskega državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja oz. kaznovanja. V skladu z avstrijsko ureditvijo funkcijo ombudsmana od imenovanja, 1. junija 2019, opravljajo Werner Amon, Bernhard Achitz in Walter Rosenkranz, s katerimi slovenska nacionalna institucija za človekove pravice odlično sodeluje. Varuh Svetina in gostitelji so tudi tokrat poudarili zavezo po nadaljnji izmenjavi izkušenj in se v želji po še večji prepoznavnosti institucij, ki jih vodijo, zavzeli za krepitev povezanost med evropskimi ombudsmani.
 
V skladu s pooblastili zvezne ustave avstrijski institut ombudsmana obravnava pritožbe državljanov ter nadzoruje delovanje pravne države in načel demokracije v celotni avstrijski javni upravi. Enako, kot slovenski, opravlja tudi naloge državnega preventivnega mehanizma (DPM). Od 1. junija 2012 tako skupaj z zvezno in šestimi regionalnimi komisijami na terenu preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, s ciljem krepitve njihovega varstva pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Ob upoštevanju pravnih norm DPM nadalje ustreznim organom priporoča, kako naj izboljšajo razmere in ravnanje z omenjenimi osebami, poda pa lahko tudi predloge ali pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom.

Slovesnost ob 10. obletnici je v Hofburgu s pozdravnim nagovorom otvoril trenutno predsedujoči ombudsman Walter Rosenkranz, udeležence je pozdravil tudi Chris Field - predsednik Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute), v katerem je eden izmed generalnih direktorjev za Evropo tudi varuh Svetina. Sledil je video nagovor avstrijskega zveznega predsednika in drugih visokih gostov, dogodek pa se je končal z okroglo mizo, v okviru katere so avstrijski ombudsmani s predstavniki institucij, ki jih nadzira DPM, razpravljali o pomenu človekovih pravic pri njihovem delu.

Varuh Svetina in namestnik Šelih sta se nato na sedežu Mednarodnega inštituta ombudsmanov, ki je prav tako na Dunaju, udeležila še krajše slovesnosti, ki je bila namenjena podelitvi priznanja za opravljeno dolgoletno delo nekdanjemu predsedniku Petru Tyndallu, sicer nekdanjemu ombudsmanu z Irske.

Natisni: