Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izobraževanje strokovnjakov kot ključ do boljšega duševnega zdravja otrok in mladostnikov

Institucija Varuha človekovih pravic poseben poudarek v skrbi za pravice namenja skrbi za pravice najranljivejših. Med te sodijo tudi osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, posebej otroci. Varuha človekovih pravic Petra Svetino posebej skrbi porast potreb po (nujnih) hospitalnih pedopsihiatričnih storitvah, še posebej pa pomanjkanje primernih kapacitet za obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, kar jih ogroža in predstavlja kršitev njihovih pravic. Mnogi, ki se srečajo s težavami v duševnem zdravju, pomoči ne dobijo pravočasno, čakalne dobe so predolge, psihiatrov in kliničnih psihologov je premalo, zato se lahko začetne težave razvijejo v motnje v duševnem zdravju. Odločevalci morajo nujno pripraviti vse potrebno za povečanje števila specializacij strokovnjakov, ki lahko nudijo ustrezno pomoč, še zmerom pa je odprto tudi vprašanje ureditve področja psihoterapije.

Varuh je že večkrat odgovorne pozval naj k izzivom na področja duševnega zdravja pristopijo nemudoma, zato pozdravlja vsa prizadevanja, ki povečujejo možnosti za ustrezno varovanje pravic ljudi s težavami ali celo že z motnjami v duševnem zdravju, še posebej otrok.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018 – 28, vzpostavlja mrežo Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM). Z njo naj bi na primarni ravni zdravstvenega varstva vzpostaviti enoten pristop k obravnavi otrok in mladostnikov, ki se srečujejo z različnimi težavami v duševnem zdravju, nekateri tudi že z motnjami. Zato so pripravili dvodnevno usposabljanje, namenjeno strokovnemu kadru Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in k sodelovanju povabili tudi Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Tako sta strokovnjakinji s področja prava pri Varuhu človekovih pravic Mojca Sirk in Živa Cotič-Zidar, magistra medicinskega prava, v ponedeljek, 23. 5. 2022, strokovnjakom na Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov predstavili široko področje pravne ureditve duševnega zdravja otrok. Usposabljanje strokovnjakov je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

»Osebe, ki so ranljive, potrebujejo podporo celostno izobraženih strokovnjakov. Le z ustreznim znanjem in smotrno organizacijo jim lahko pomagamo pri uresničevanju njihovih pravic, zato pozdravljam pridobivanje znanja za boljše delovanje,« je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina kot predstavnik Nacionalne institucije za človekove pravice v Sloveniji, katere vloga je tudi v izobraževanju o človekovih pravicah.

Natisni: