Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S civilno družbo za napredek pri uresničevanju pravic otrok

Varuh človekovih pravic RS je ob upoštevanju koronavirusnih omejitev na srečanje povabil del predstavnikov civilne družbe, ki skrbijo za uveljavljanje pravic otrok. Tovrstno srečanje je bilo prvo v mandatu varuha Petra Svetine. Nevladne organizacije je gostil namestnik varuha, pristojen tudi za pravice otrok, dr. Jože Ruparčič.

Uvodoma je poudaril pomen sinergije med Varuhom in civilno družbo in izpostavil pomen enake obravnave otrok, ki je bila ena od rdečih niti srečanja. Druga se je dotikala razpršenosti zakonodaje, ki hromi uresničevanje pravic otrok in onemogoča ustrezno interpretacijo največje koristi otrok na različnih področjih. V Sloveniji je kar 46 zakonov, ki urejajo področje otrokovih pravic. Nekatere nevladne oragnizacije so kot pereč problem izpostavile dolgotrajno pripravo enotnega dokumenta, na podlagi katerega bi se sprejet akcijskih načrt, ki bi odločevalce zavezal k ukrepanju. Pogoste menjave vodilnih na ministrstvih, še preden se določeni projekti končajo, in horizontalna neusklajenost sta velika ovira za napredovanje na področju uveljavljanja otrokovih pravic, so poudarili. 

Kot tretji večji problem, s katerim se srečujejo mnoge nevladne organizacije, je pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov, zaskrbljujoče pa je tudi neznanje o pravicah otrok mnogih, ki pri svojem delu prihajajo v stik z otroki ter pri tem uporabljajo neustrezne komunikacijske pristope, tudi stereotipe in predsodke. Problematično je tudi, da se osebe z različnimi posebnimi potrebami ali oviranostmi obravnava predvsem kot zdravstveni problem, ne pa tudi, kako jim zagotoviti ustrezno socialno oskrbo in vključenost, so med drugim poudarili.

Predstavniki nevladnih organizacij so opozorili, da je revščina med otroki še kako prisotna, saj jih kar 40.000 živi pod pragom, in da je pandemija razgalila vse šibkosti sistemov, ki skrbijo za uresničevanje pravic otrok. V vsej svoji nazornosti se kaže neenakost pri dostopu do izobraževanja, pri dostopu do različnih oblik strokovne pomoči, do zdravstvene oskrbe in še do mnogih drugih segmentov skrbi za otroke, kar je treba ustrezno nagovoriti in odločevalce pozvati, da ukrepajo, so se strinjali prisotni. Poudarili so še, da uradne statistika mnogokrat skrijejo otroke, ki so posebej ogroženi, nemalokrat do njih pride le civilna družba. Tudi med epidemijo so otroci brez spremstva ali otroci, ujeti v družinah, ki jim ne prestavljajo varnega okolja, pomoč dobivali zgolj od nje.

Družbena karantena je pustila pečat tudi na duševnem zdravju otrok. Telefoni za pomoč otrokom in mladostnikom ali žrtvam nasilja so zaznali zaskrbljujoč porast klicev, ki pričajo o stiskah otrok. Zato so nujni programi, ki bi jim omogočili lajšanje teh stisk. Pereče je spletno nasilje med otroki, ni napredka na področju prisilnih porok ali prostitucije mladoletnih oseb, so opozorili. Oskrba za otroke brez spremstva se oblikuje že od leta 2017. Neustrezna je namestitev teh otrok v Centru za tujce ali Azilne domu. Med izolacijo so bili prepuščeni zgolj pomoči nevladnih organizacij, nanje ni pripravljen niti rejniški sistem, so opozorile nevladne organizacije. Predolgo traja tudi ureditev instituta stalnega spremljevalca, ki bi otrokom s posebnimi potrebami omogočil uspešno vključevanje v izobraževalni sistem in za izkazovanje svojih potencialov. Nujno je izboljšati položaj otrok v sodnih postopkih in otvoriti Hišo za otroke (Barnahus) ter izkoristiti vse sodobne tehnologije, ki lahko omogočijo otrokom prijazne postopke, so se še strinjali predstavniki nevladnih organizacij.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je priporočila otrok z nacionalnega otroškega parlamenta vključil v prvo letno poročilo v svojem mandatu in s tem dal odločevalcem sporočilo, da morajo mnenja otrok slišati in tudi obravnavati njihove predloge. Namestnik Ruparčič je nevladnim organizacijam ob tokratnem srečanju predlagal, da v prihodnje v obliki delovnih skupin skupaj z Varuhom iščejo načine za uresničitev pravic otrok na različnih področjih, kar so predstavniki civilne družbe sprejeli.

 

Več o srečanju tudi tukaj:

Obisk pri Varuhu – za enake možnosti otrok in mladostnikov z avtizmom

Natisni: