Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina ob mednarodnem dnevu invalidov: »Neizvajanje deinstitucionalizacije je kršitev Konvencije ZN o pravicah invalidov«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem dnevu invalidov izpostavlja, da je sprejemanje sočloveka, ne glede na njegove osebne okoliščine, odraz zrelosti družbe. »Naj današnji dan ne mine v trepljanju po ramah in zadovoljstvu, da smo se spomnili nanje. Spoštovanje in razvitost bomo pokazali takrat, ko bo vsakemu invalidu omogočeno, da bo lahko prišel tja, kamor bo želel. Ko mu bo omogočeno, da bo slišan, viden in razumljen, ne glede na svojo oviranost.« Soustvarjanje napredka je po besedah Petra Svetine odgovornost vseh, ne glede na posameznikove psihofizične sposobnosti. »Sprejemanje invalidov v slovenski družbi se je v zadnjih desetletjih sicer izboljšalo, a bomo morali narediti še veliko do zagotovitve njihove enakopravne vključenosti v družbo,« še poudarja varuh človekovih pravic.

Po njegovem mnenju je Slovenija naredila nekaj pomembnih korakov v smeri inkluzije, a je vendarle odprtih še nekaj konkretnih vprašanj, ki zahtevajo nujne odgovore. »V letošnjem letu želim zato še posebej opozoriti na neizvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov na področju deinstitucionalizacije. Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva se na tem področju ne odzivajo na potrebe invalidov in ne zagotavljajo potrebnih podpornih storitev v skupnosti. Institucionalno mišljenje in povečevanje kapacitet v institucijah, načrtovanje in gradnja manjših institucij namesto velikih, namreč niso koraki v smeri izvajanja Konvencije. Deinstitucionalizacija je odmik od institucionalnega mišljenja, v smer samostojnega življenja s podporo v skupnosti. Država jo je dolžna zagotoviti, zato bomo pri Varuhu človekovih pravic nad tem bdeli, aktivno opozarjali na anomalije in zahtevali ukrepe,« še izpostavlja Svetina.

Natisni: