Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja poudarila pomen hitrega ukrepanja in ustrezne komunikacije v zahtevnih primerih v šoli

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v torek, 6. 3. 2018, ob odprtju 20. posveta pomočnikov ravnateljev v Portorožu poudarila pomen hitrega ukrepanja in ustrezne komunikacije v zahtevnih primerih v šoli. Ocenila je, da morajo biti vodilni v šolah odprti za pogovor, saj mora biti šola prostor, kjer se lahko problemi tudi rešujejo.

"Že starši morajo vzgajati otroke tako, da čutijo, da imajo tudi dolžnosti," je povedala in dodala, da spoštovanje staršev in učiteljev ter opravljanje določenih nalog, primernih njihovi starosti, koristi razvoju otrok, ki bodo lahko zrasli v odgovorne odrasle, je varuhinja po svojem predavanju povedala za STA.

Ocenila je tudi, da je vloga šole tudi, da korigira tista otrokova ravnanja, ki jih starši nočejo ali ne znajo sami popraviti. Pri tem je ključno za dobro delo v vrtcih in šolah, da je vedno čas za pogovor in da se nikoli ne prikriva nasilja.

Ravnatelji pa morajo imeti strokovno avtonomijo in spoštovanje pri svojih podrejenih ter voditi odkrit pogovor s starši. "Ko pride do nekega problema v šoli, je bolje takoj se pogovoriti s starši in seveda tudi povedati, da so vedno odprti za pogovor in da ni treba, da v takih primerih, ki se dajo lepo rešiti, vodijo v šolo odvetnike," je dodala. Uporaba odvetnikov po njenem prepričanju daje otroku napačno sporočilo, da je njegov starš tako sposoben oz. bogat, da bo vselej rešil zadevo in da otroku ni treba prevzeti njegovega deleža odgovornosti.

Za nasilje v šolah po navadi izvemo, ko je vedno hujše, zato Nussdorferjeva poziva vodilne v šolah, da si ne zatiskajo oči, ampak zadevo razčistijo takoj, ko izvedo zanjo. Ob tem morajo otroci vedeti, da lahko vedno povedo, če jih kdo izsiljuje, če so jih oropali ali jim ponujali mamila. "Šola mora biti prostor, kjer se stekajo informacije in tudi rešujejo problemi," je še prepričana varuhinja.

Jubilejni posvet pomočnikov ravnateljev vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol, se je letos osredotočal na pravičnost, enakost in etičnost pri vlogi pomočnika ravnatelja. Kot je pojasnila Justina Erčulj iz Šole za ravnatelje je etičnost že nekaj časa na preizkušnji, tako na najvišjih ravneh kot pri pogovorih na družabnih omrežjih. Po njenem mnenju se etičnost v vodenju odraža na ravni etičnosti ciljev oz. ali se odločamo v dobro vseh, etičnosti sredstev za doseganje ciljev ter etičnosti odnosov z zaposlenimi.Natisni: