Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno z Inšpektoratom za javni sektor

Namestnica varuhinje mag. Kornelija, namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca pri Varuhu Jožica Matjašič ter Lan Vošnjak so se v petek, 17. 7. 2015, srečali s predstavniki Inšpektorata za javni sektor, in sicer glavno inšpektorico Lidijo Apohal Vučkovič, vodjo upravne inšpekcije mag. Robertom Lainščkom ter vodjo inšpekcije za sistem javnih uslužbencev Dušo Pokeržnik.

Govorili so o ugotovitvah Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ki se nanašajo na odločanje v upravnih postopkih in upravno poslovanje ministrstev, inšpekcijskih služb, centrov za socialno delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in lokalnih skupnosti.

Skupna ugotovitev je bila, da je kršitev določb Zakona o splošnem upravnem postopku in upravnega poslovanja veliko. Zlasti pogosto so zaznane tovrstne kršitve pri centrih za socialno delo in nosilcih javnih pooblastil. Razlogi za stanje so raznovrstni, prav gotovo pa bi k izboljšanju pripomogla dodatna kadrovska okrepitev pri organih nadzora in izobraževanja upravnih delavcev na tem področju.

Natisni: