Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina prvič posloval v Občini Piran

Varuh človekovih pravic je prvič v svojem mandatu obiskal Občino Piran. Na t. i. poslovanju izven sedeža se je na razgovore z varuhom in njegovimi sodelavci prijavilo dvajset pobudnic in pobudnikov. Varuh Svetina je obiskal tudi UE Piran in CSD Piran v Luciji.

Delovni dan je Svetina začel v Kavarni Modra Kava, kjer delajo težje zaposljive osebe. »To je zelo lep primer vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v družbo. S tem, ko jim damo delo postanejo polnopravni člani naše družbe«. V Kavarni si prizadevajo pridobitev status zaposlitvenega centra. Tako bodo lahko tem ljudem omogočili zaposlitev, pogodbo in redno plačo. Kar bi jim omogočilo samostojno življenje.

Varuh Svetina in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta obiskala tudi Center za socialno delo Piran (Center). Tam so izpostavili reorganizacijo centrov, ki po njihovih besedah ni prinesla želenih rezultatov. Enote centrov se spopadajo s kadrovsko podhranjenostjo, a morajo po novem z manj zaposlenimi opraviti več dela. Poleg tega so povedali še, da zaradi nedavnega - kar dvotedenskega - izpada računalniškega sistema zaposleni niso mogli izdajati odločb. Zato upravičenci niso prejeli javnih sredstev. To pa med ljudmi povzroča ogromno stisk. Dnevno hodijo k njim, saj zaradi prepozno izdanih odločb, niso prejeli denarne pomoči. In ker je tem ljudem to edini vir prihodkov, nimajo denarja ne za najemnino ne za preživetje, so varuha opozorili na CSD Piran.  »To je nesprejemljivo in gre za grobo kršitev njihovih pravic. Na to bom opozoril pristojno ministrstvo. To se ne sme dogajati, saj ljudje ne morejo biti odvisni od tega ali računalniški program deluje ali ne«, je bil kritičen Svetina.Na Upravni enoti Piran pa je varuh izpostavil problematiko dvojezičnih obrazcev, saj na Obali in v Prekmurju ne obstaja enoten obrazec v dveh jezikih ampak obstajata dva ločena obrazca, eden v slovenskem drugi pa v italijanskem oz. madžarskem jeziku.  Do tega je bil varuh kritičen, saj npr. na Upravni enoti Ljubljana obstajajo enotni obrazci v slovenskem in angleškem jeziku. Na to bo varuh opozoril ministra za javno upravo . O problematiki dvojezičnosti se je Svetina pogovarjal tudi s predsednikom Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran. Na srečanju s piranskim županom Đeniom Zadkovićem je varuh izpostavil nujno ureditev Okolijskega prostorskega načrta (OPN), ki ga morajo občine pripraviti in zaključiti do leta 2022. Na občini so namreč veljavni prostorski akti iz leta 1998, zaradi česar so prebivalci, lastniki nepremičnin in drugi državni organi v težavah. Piranski župan je povedal, da bo kmalu končan strateški del akta, ki bo objavljen na spletni strani občine, da bo javnost lahko podala pripombe. Šele, ko bo akt sprejet, bodo lahko začeli reševati tudi več kot 1500 vlog občanov za spremembo. Na poslovanju je pobudnica varuha in njegove sodelavce opozorila tudi na pomanjkanje neprofitnih stanovanj v občini, zato ga je zanimalo, kdaj je Občina Piran objavila zadnji razpis za podelitev teh stanovanj. Župan je povedal, da bodo v skladu s programom revitalizacije oživili mesto Piran ter z neprofitnimi najemi privabili mlade družine in ustavil njihovo izseljevanje. Zadnji razpis pa so po besedah župana objavili pred petimi leti. 

Natisni: