Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM v Domu starejših občanov Tezno

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 10. 2. 2020 izvedel nenapovedan redni obisk Doma starejših občanov Tezno, Maribor (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse, David Borlinič Gačnik.

Ob svojem obisku sta se osredotočila na oddelek za osebe z demenco, ki ga je glede na ugotovitve ob obisku upoštevajoč opredelitev Zakona o duševnem zdravju možno označiti kot varovani oddelek. Ob samem obisku sta posebej pohvalila opaženi trud zaposlenih za dobre bivanjske razmere stanovalcev, njihovo oskrbo in nego.

Posebej sta izpostavila spoštljiv odnos in zelo empatičen pristop do stanovalcev in z zadovoljstvom ugotovila, da se bodo ob načrtovani prenovi oddelka pogoji za bivanje še izboljšali, predvsem tudi z zmanjšanjem števila postelj v sobah. Ugotovila pa sta tudi nekaj pomanjkljivosti, med katerimi je treba predvsem opozoriti na nujno zagotovitev pravne podlage za zadržanje na varovanem oddelku. Na to in druga priporočila za izboljšanje stanja sta opozorila sogovornike ob samem obisku, nanje pa bo opozorjeno tudi v poročilu o obisku.

Natisni: