Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brezplačna pravna pomoč bi morala postati obvezna javna služba, poudarja varuh tudi po poslovanju v Tolminu

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci danes posloval v Tolminu. Pogovore sta opravljali dve skupini in sprejeli 9 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice in jim pri njihovem uveljavljanju lahko pomaga institucija Varuha. Dopoldne je varuh Peter Svetina obiskal enoto Centra za socialno delo severna Primorska v Tolminu, osnovno šolo Franceta Bevka, v okvir katere spada tudi podružnična šola za otroke s posebnimi potrebami, ter upravno enoto. Seznanil se je z njihovim delom in izzivi, s katerimi se pri tem srečujejo. Pogovoril se je tudi z županom občine Tolmin Urošem Brežanom in direktorjem občinske uprave Davorinom Simčičem.

Pobudniki so predstavili predvsem premoženjsko-pravne in zemljiške težave, le malo je bilo socialnih stisk. Varuh in sodelavci so se seznanili na primer s težavami pri odmeri pokojnine, s predolgo in po besedah pobudnikov nekoordinirano in neustrezno komunicirano sanacijo plazu pri naselju Grahovo ter primerom medsosedskega spora, kar pa ne sodi v pristojnost Varuha, je na krajši novinarski konferenci povedal varuh Svetina. Ocenil je tudi, da se regije med seboj razlikujejo po tem, koliko in kaj so ljudje pripravljeni izpostaviti kot težavo. "Rdeča nit vseh poslovanj pa so osebne težave, ki nemalokrat izvirajo iz slabega izvajanja pojasnilne vloge organa," je poudaril varuh Svetina. "Brezplačna pravna pomoč bi morala postati obvezna javna služba, saj ljudje celo k Varuhu pridejo po osnovne pravne nasvete, kar kaže, da so predpisi prezahtevni, pravni postopki pa zanje pretežki, s tem pa se poveča tveganje za kršenje njihovih pravic," je tudi po tokratnem poslovanju ugotavljal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Varuh je s pomočnico direktorja CSD severna Primorska, enota Tolmin, mag. Kristino Šturm Leban govoril o problematiki po reorganizaciji CSD-jev ter izzivih, ki jih prinaša razpršenost prebivalstva, kar otežuje dostopnost do določenih storitev. Različne servisne službe za občane so se skoncentrirale v Novi Gorici, kar otežuje življenje ljudi na tem območju, saj je oddaljenost mnogih krajev od mesta velika. "Država bo morala več narediti, da bodo določene storitve bolj dostopne ljudem, predvsem na območjih, kjer je prebivalstvo razpršeno," ob poslovanjih, tudi tokrat, ugotavlja varuh Peter Svetina.
Drugi izziv je tudi v teh krajih starajoča se družba, čemur na CSD-ju in tudi na občini posvečajo veliko pozornosti. Starejši so zaradi oddaljenosti od mestnih središč precej osamljeni, nekateri tudi težje poskrbijo zase, zato na CSD-ju izvajajo pomoč na domu, občina je zagotovila prevoze starejših po opravkih, nekaj pa je še izzivov pri zagotavljanju dnevnega varstva, je še poudarila Šturm Lebanova.

Varuh Peter Svetina je ravnatelju Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin Vladimirju Mavriju in njegovi pomočnici ter ravnateljici Gimnazije Tolmin mag. Branki Hrast Debeljak predstavil Zagovorništvo otrok. Dogovorili so se, da ga v prihodnosti predstavi tudi učencem in dijakom. Govorili so tudi o skrbi za otroke s posebnimi potrebami, duševnem zdravju mladih ter izzivih s katerimi se srečuje šola ob razvezah.
Načelnik upravne enote mag. Simon Leban je varuhu Svetini in direktorici strokovne službe Varuha Martini Ocepek predstavil delo UE, pri čemer sledijo največji koristi strank, kot to vse organe v luči načela dobrega upravljanja Varuh človekovih pravic RS redno opozarja.

Natisni: