Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh zadovoljen s skrbjo občine Kamnik za ranljive skupine

"Dnevni center Štacjon je izstopajoč primer dobre prakse skrbi za ranljive skupine prebivalcev v skupnosti," je v prijetni družbi uporabnikov, treh zaposlenih in prostovoljcev v okviru poslovanja v Kamniku danes ugotavljal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Uporabniki Štacjona so ga sprejeli odprtih rok in mu predstavili, kako preživljajo dneve in s čim vse se ukvarjajo. Med poslovanjem je varuh Svetina obiskal še Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ter lokalni center za socialno delo in se o varovanju pravic ljudi pogovoril tudi z županom Matejem Slaparjem.

"Štacjon je odličen primer, kako se lahko v lokalnem okolju poskrbi za osebe, ki bi bile sicer nastanjene v institucije," je dejal. Pohvalil je občino, ki se zaveda, kako pomembno je skrbeti za ljudi v okolju, kjer živijo, in ki zagotavlja zadostna sredstva za skrb tudi do 50 uporabnikov, ki dnevno pridejo v center. Zadovoljen je, ker je občine servis občanov in precej sredstev namenja za t. i. 'mehke vsebine'. To so poleg Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik Štacjon tudi nekateri programi medgeneracijskega sodelovanja, pa brezplačna pravna pomoč in tudi center za podjetništvo, ki izobražuje ljudi za vstop na trg dela, je poudaril varuh.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je še povedal, da ga je visoko strokovna ekipa Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (Cirius Kamnik) seznanila z nekaj vsebinami, ki otežujejo največjo raven skrbi za posebej ranljivo skupino prebivalcev otrok in mladih z gibalnimi oviranostmi in drugimi posebnimi potrebami. Posebej je opozoril, da zaradi predlogih postopkov na Zavodu za šolstvo Cirius ne prejme pravočasno odločb o usmerjanju otrok, s tem pa je otežena priprava pogojev za skrb zanje. Pereča je tudi problematika varstva ter otrok v času praznikov in počitnic, predvsem tistih, ki niso nastanjeni v domu in starši zanje doma težko poskrbijo, je še dejal varuh.

Predstavnice Centra za socialno delo Kamnik so varuha seznanile z razmerami na centru po reorganizaciji. Varuh Svetina z obžalovanjem ugotavlja, da iz teh informacij še ni zaznati dobrobiti reorganizacije, mnogim je ta zgolj otežila razumevanje delovanja sistema. "Pri Varuh tudi opozarjamo, da se institucije odmikajo od ljudi, kar ni sprejemljivo," je opozoril.

Varuh in sodelavci so danes na pogovore sprejeli 16 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države. Vsebine so bile podobne kot drugje po Sloveniji. Nekaterim so pomagali z usmeritvami, pobude drugih bodo potrebne natančne preučitve.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je še poudaril, da je poslovanje zunaj sedeža le ena od oblik dela institucije, ki jo vodi, na terenu. Po nastopu mandata se je namreč odločil, da se bo ljudem še bolj približal, zato je s sodelavci na terenu skoraj dvakrat tedensko. Terenske obiske ustanov, kjer je ljudem omejena možnost gibanja, opravlja tudi Državni preventivni mehanizem, ki letno skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami opravi okoli 80 obiskov, je povedal varuh. V nenapovedanih tematskih obiskih preverjajo točno določene vsebine. V preteklosti so nadzorovali požarno varnost, trenutno v pa v domovih za starejše večernem času preverjajo uporabo zdravil in drugih pripomočkov za uspavanje, saj so se pojavili očitki o zlorabi teh sredstev zaradi pomanjkanja osebja, je pojasnil namestnik varuha in vodja DPM-ja Ivan Šelih.

Župan občine Kamnik Matej Slapar je pohvalil takšno aktivnost varuha in njegovih sodelavcev, ki se na terenu na lastne oči prepričajo, kako delujejo institucije in lokalne skupnosti in je neposredno na voljo tistim, ki zatrjujejo, da jim država krši pravice in so se k varuhu obrnili po pomoč. Tudi priporočila Varuha za delo lokalnih skupnosti je ocenil kot dobrodošle usmeritve pri uresničevanju pravic ljudi.

Natisni: