Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja vpis pravice do vode v Ustavo

Kapmlja pade v vodo

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) pozdravlja odločitev poslancev, da so pravico do vode končno vpisali v Ustavo Republike Slovenije kot temeljno človekovo pravico. Ukrep je bil nujen za zaščito vodnih virov, ki naj bi bili dosegljivi sedanjim in bodočim generacijam ter potreben tudi za nadaljnji razvoj države.

Predloge in problematiko je Varuh zajel v svojih poročilih za leto 2012 (stran 59), 2013 (stran 221 in 222) in 2014 (stran 243). Zahteve po ukrepanju je izpostavil tudi v letnem poročilu za leto 2015, odgovorne pa je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer nagovorila tudi osebno.

Rezultat skupnih prizadevanj, torej vpis vode v Ustavo, pravice človeka postavlja pred zahteve kapitala, kar je podstat suverene pravne in socialne države.

 

Natisni: