Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Država naj mladim zagotovi dostojno življenje«.

Združeni narodi so leta 1999 12. avgust razglasili za mednarodni dan mladih z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, in opozarja na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem mednarodnem dnevu mladih poudarja pomen aktivnega državljanstva in mlade spodbuja, da naj se v čim večji meri vključujejo v odločevalske procese, ki se nanašajo nanje tako na lokalni, državni in globalni ravni. »Vse odgovorne v državi pozivam, da slišijo njihova mnenja in pomisleke ter jim pomagajo pri soočanju z izzivi prihodnosti. Ponovno opozarjam na nedopusten razmah prekarnih oblik dela med mladimi, na pomanjkanje postelj v študentskih domovih in na visoke najemnine zasebnih stanovanj. Vse to ima izjemno negativen vpliv na kakovost življenja mladih in jim otežuje osamosvojitev,« poudarja varuh človekovih pravic.

Institucija Varuha ponovno opozarja tudi na stanovanjsko (ne)dostopnost za mlade oz. mlade družine, kar kaže predvsem na to, da je stanovanjska politika v naši državi vse prej kot ustrezna. »Mladi, ki se prvič soočajo z reševanjem stanovanjskega problema, imajo čedalje manjše možnosti za nakup svoje nepremičnine, ob tem pa se vselej dvigujejo tudi najemnine in drugi življenjski stroški. Varuh človekovih pravic zato v aktualnem letnem poročilu ponavlja lanskoletno priporočilo, da pristojno ministrstvo pristopi k celoviti prenovi zakonodaje na področju stanovanjskih zadev, predvsem Stanovanjskega zakona, pri čemer naj upošteva tudi predhodna priporočila Varuha,« še izpostavlja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: