Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na zasedanju Mednarodnega inštituta ombudsmanov v Grčiji

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se v Atenah v Grčiji udeležuje zasedanja generalne skupščine in konference evropskega dela Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute*), v katerem opravlja tudi funkcijo enega izmed direktorjev za Evropo. Osrednja tema letošnjega srečanja je mandat in operativni okvir delovanja ombudsmanskih organizacij, ki imajo v državah članicah IOI različne pristojnosti v razmerju do organov oblasti, a isti cilj – varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Udeležence je poleg grškega ombudsmana in gostitelja Andreasa Pottakisa nagovoril tudi predsednik grškega parlamenta Constantine Tassoulas. Razprava je tekla o strukturni ureditvi institucij za varstvo človekovih pravic v različnih državah in o pasteh ter dobrih praksah na področju uporabe novih tehnologij. Varuh Peter Svetina je vodil razpravo o uporabi novih tehnologij, kjer so udeleženci opozorili na težave posameznih skupin uporabnikov, ki se zaradi svojih let, psihofizičnih sposobnosti ali zgolj nepoznavanja novih tehnologij, pogosto znajdejo v stiskah.

Varuh Svetina se je zato zavzel za pravičen dostop do digitalnih tehnologij brez diskriminacije za vse prebivalce, kar je gotovo eden večjih izzivov digitalizacije. Kot je dejal, bi morala biti skrb za ohranjanje stika z ljudmi zlati standard za države in vlade. Izmenjave primerov dobrih oziroma slabih praks in izkušenj iz različnih držav so po mnenju varuha lahko v veliko pomoč pri oblikovanju učinkovitih rešitev. Te pa morajo prispevati k dvigu kakovosti življenja ljudi in ne obratno, ter temeljiti na konceptu vključujoče družbe. »V zadnjem desetletju smo na mnogih področjih razvili vrsto odličnih novih tehnologij in kompetenc, ki so nam olajšala življenja, a smo pri digitaliziranju na primer povsem osnovnih vsakodnevnih dejavnosti pozabili na ljudi, ki do tehnologij nimajo dostopa, niso vešči njihove uporabe ali pa se na svetovnem spletu zgolj ne znajdejo,« je na konferenci poudaril varuh. Po njegovem mnenju moramo zato imeti v uvidu, da imajo lahko za koga majhne spremembe za nekoga drugega velike posledice. »Preseči moramo vrtičke posameznih sektorjev in graditi družbo, ki bo uvajala spremembe brez povzročanja turbulenc in z mislijo na dostojanstvo vsakega človeka,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Ombudsmani, vključeni v evropski del IOI, odlično sodelujejo, v času pandemije covida-19 pa so te vezi še okrepili. Ob robu zasedanja in konference je tako slovenski varuh Peter Svetina opravil pogovore s kolegi iz številnih držav – med drugim iz Nizozemske, Monaka, Avstije, Švedske, Izraela, Velike Britanije in Belgije. Intenziviranje aktivnosti na mednarodni ravni, tako v okviru uveljavljenjih ombudsmanskih združenj kot preko neposrednih dvostranskih odnosov s kolegi iz tujine, je namreč ena njegovih prioritet. »Za sodobno institucijo je vpetost v mednarodno okolje izjemno pomembna, saj moramo, čeprav delujemo lokalno, na področju človekovih pravic vedno razmišljati tudi globalno,« poudarja slovenski varuh človekovih pravic, ki še meni, da je lahko pri tem v veliko pomoč prav povezovanje z različnimi mednarodnimi ombudsmanskimi združenji.

Ob robu generalne skupščine se je sestal tudi upravni odbor IOI za Evropo, ki ima sicer sedem direktorjev. Njegovi člani so ombudsmani Andreas Pottakis iz Grčije (predsednik), Maria Lucía Amaral iz Portugalske, Rob Behrens iz Velike Britanije, Nino Lomjaria iz Gruzije, Marc Bertrand iz Belgije,  Reinier Van Zutphen iz Nizozemske in, kot že navedeno, Peter Svetina iz Slovenije.  

*IOI je svetovna organizacija, katere delo je posvečeno človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. Ustanovljena je bila leta 1978, v njej pa že nekaj več kot deset let sodeluje tudi Republika Slovenija. Združuje več kot 100 organizacij ombudsmanov iz vsega sveta.  

Natisni: