Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh opozarja: Rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice s 1. februarjem letos skrajšan iz šest na štiri mesece

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije opozarja, da je rok za vložitve pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) s 1. februarjem 2022 skrajšan s šest na štiri mesece. To izhaja iz četrtega in tretjega odstavka 8. člena Protokola št. 15 o spremembah Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP).

Nov štirimesečni rok velja za vse zadeve, v katerih je bila končna odločba v nacionalnem sistemu izdana 1. februarja 2022 ali kasneje.

Za posameznice oziroma posameznike, ki bi želeli uveljavljati popravo morebitnih kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP) pred ESČP je ta sprememba zelo pomembna, saj ESČP prepozno vloženo pritožbo zavrže.
 
Protokol št. 15, ki je sicer začel veljati 1. avgusta 2021, je v preambulo EKČP uvedel tudi izrecno sklicevanje na načelo subsidiarnosti presoje ESČP in na doktrino proste presoje držav, ki imajo glavno odgovornost zagotoviti spoštovanje pravic in temeljnih svoboščin, ki jih razglaša konvencija.

Neuradno prečiščeno besedilo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), ki upošteva tudi spremembe iz Protokola št. 15, je dostopno na naslednji povezavi: https://www.echr.coe.int/documents/convention_slv.pdf

Natisni: