Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na mednarodni konferenci Izzivi prihodnosti

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil mednarodne konference Izzivi prihodnosti, ki so jo pripravili v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga). Predstavili so rezultate dela, kjer so se dotaknili predvsem njihovega pomena za življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju. Na tem področju je dolgo deloval tudi Peter Svetina, ki je pozdravil udeležence in poudaril, da je na področju pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju še precej prostora za izboljšave.

S Konvencijo o pravicah invalidov je bil po njegovem mnenju sicer narejen napredek na področju bolj vključujoče družbe, vendar pa jo, kot je dejal Svetina, Slovenija žal ne uresničuje v želenih okvirih. Varuh človekovih pravic zato poglobljeno spremlja uresničevanje Konvencije, posebej tudi 33. člena, ki govori o njenem izvajanju in spremljanju v posameznih državah.


"Vsi tisti, ki me poznate, veste, da sem večino mojega življenja posvetil delu z osebami z motnjami v duševnem razvoju, zato me prav takšni projekti, ki jih predstavljate danes izjemno veselijo, saj nam kažejo pot naprej," meni Peter Svetina. Kot je dejal, imamo v Sloveniji veliko primerov dobrih praks projektov, kjer smo dokazali, da znamo in zmoremo, a le, če hočemo. "Ogromno ovir je, ki nam jih postavlja država, ovire so v nerazumevanju področja, zato je osveščanje izjemno pomembno, da se to področje popularizira, prenese med ljudi in da smo vsi skupaj čim bolj aktivni – vsak na svojem področju."

CUDV Draga se je varuh zahvalil za njihovo dosedanje delo in jim zaželel, da bi projekti, ki jih izvajajo doživeli odmev v slovenskem prostoru in utrdili prepričanje, da so ljudje z motnjami v duševnem razvoju tudi samo ljudje, ki potrebujejo spoštovanje. "Vsi mi smo le njihova opora, ki jih pelje skozi življenje," je še povedal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: