Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh bil v Muti na voljo Korošcem in Korošicam

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v občini Muta. Obiskal je tudi nekaj institucij in se seznanil z uresničevanjem pravic ljudi. Na pogovore se je prijavilo 11 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice. Varuh je ob tej priložnosti spremljal tudi člana Državnega preventivnega mehanizma, ki sta opravila nenapovedan obisk Policijske postaje Radlje ob Dravi in preverila postopke pridržanja.


Na osnovni šoli Muta so varuha s kratkim zabavnim kulturnim programom sprejeli učenci in zaposleni na šoli. Varuh je vodstvu in strokovnim delavcem šole predstavil samostojno enoto znotraj Varuha človekovih pravic RS, to je zagovorništvo otrok, v pogovoru pa so se dotaknili tudi integriranega šolanja, ki ga šola uspešno izvaja.

Varuh se je srečal tudi s predstavniki uporabnikov in staršev CUDV Črna na Koroškem in VDC Muta in se z njimi pogovoril o odprtih vprašanjih. Direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik in vodja VDC Muta Darinka Križan Krajnc sta varuha opozorili na prostorsko stisko, s katero se srečujejo že dolga leta, dotaknili pa so se tudi težav pri nameščanju oseb z odločitvijo sodišč. Varuh je problematiko CUDV-ja posebej izpostavil na krajši novinarski konferenci po srečanju z županom občine Mirkom Vošnerjem. Razvoj občine na področju skrbi za ranljive skupine je dober, prav tako skrb na področju okoljskih vprašanj, je varuh ocenil po pogovoru z županom. Župan je obisk institucije Varuha ocenil kot dobrodošel korektiv delu lokalne samouprave ter z zadovoljstvom sprejel sugestije varuha in njegovih sodelavcev.

Namestnik varuha Miha Horvat je povedal, da se je samo ena zadeva nanašala na delo občine. Varuh je pobudo sprejel in jo bo obravnaval skladno s pristojnostmi. Večina pritožb pa se je nanašala na delo državnih organov, s svetovalko Varuha pa sta se v pogovorih srečala tudi s problematiko sodnih postopkov, ki je precej pogosta tema ob poslovanjih zunaj sedeža, pa tudi s primerom policijskega postopanja. Apeliral je na ljudi, da izkoristijo pravna sredstva, ki so jim na voljo, saj lahko s tem povečajo možnosti, da rešijo zadeve sebi v prid in uveljavljajo pravice, ki jih imajo.

Natisni: