Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sprejeta Maroška deklaracija za spodbujanje in varstvo zagovornikov človekovih pravic


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in generalni sekretar Varuha človekovih pravic RS (Varuh) Kristijan Lovrak sta se med 10. in 12. oktobrom 2018 v Marakešu v Maroku udeležila 13. mednarodne konference nacionalnih institucij za človekove pravice. Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom maroškega kralja Mohameda VI, gostitelj konference pa je bil Nacionalni svet za človekove pravice Maroka (CNDH), v soorganizaciji s Svetovno zvezo nacionalnih inštitucij za človekove pravice, danes znane kot GANHRI in sodelovanju z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR). Tema konference je bila Razširjanje civilnega prostora ter spodbujanje in vrsto zagovornikov človekovih pravic s posebnim poudarkom na ženskah: vloga nacionalnih institucij za človekove pravice.

Konferenca je zaznamovala 70. obletnico Splošne deklaracije o človekovih pravicah, 25. obletnico sprejetja Pariških načel o statusu nacionalnih  institucij za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, ki so bila sprejeta z resolucijo Generalne skupščine Organizacije združenih narodov decembra 1993 in vzpostavitve svetovne mreže nacionalnih institucij za človekove pravice - GANHRI in 20. obletnico Deklaracije o zagovornikih človekovih pravic.

Udeleženci konference so ugotavljali, da imajo lahko NHRI v skladu s pariškimi načeli  pomembno vlogo pri spodbujanju in varovanju človekovih pravic za vse, vključno s prispevanjem k varovanju in spodbujanju civilnega prostora ter zaščiti zagovornikov človekovih pravic, vključno z ženskami. Izrazili pa so zaskrbljenost zaradi povečanja poročil o vseh nasilnih dejanjih in drugih dejanj zastraševanja nad NHRI, njihovih članov in osebja zaradi njihovih dejavnosti. Zato so se strinjali o potrebnosti varovanja in širjenja civilnega prostora, kot tudi spodbujanja in varstva zagovornikov človekovih pravic, na kar so opozorili s posebno deklaracijo.

Ker smo v zadnjem času tudi pri nas priča vse pogostejšim napadom in drugim pritiskom na nevladne in druge organizacije, ki skrbijo za varstvo človekovih pravic, je tudi sprejeta deklaracija opozorilo na nedopustnost tovrstnih dejanj, hkrati pa v pomoč v potrebnem odzivanju.

Udeležbo na konferenci sta predstavnika Varuha sicer izkoristila tudi za pridobitev podrobnejših informacij o postopku podelitve statusa A nacionalne institucije po Pariških načelih, za katere je značilno, da se bolj kot z obravnavo posameznih pritožb oziroma pobud ukvarjajo s splošnejšimi nalogami na področju varovanja človekovih pravic (kot so ugotavljanje stanja, pospeševanje oz. spodbujanje, ozaveščanje, izobraževanje in varstvo človekovih pravic).

Nacionalne institucije za človekove pravice (NHRI) so se zahvalile CNDH za odlično organizacijo in gostoljubnost. Na konferenci z okoli 300 udeležencev iz celega sveta (86 držav) so bili sicer predstavljeni prispevki predstavnikov Združenih narodov in regionalnih mehanizmov za človekove pravice, NHRI iz vseh regij, nevladnih organizacij in zagovornikov človekovih pravic. Konferenco so obogatile interaktivne in ilustrativne razprave, ki so odražale široko paleto izkušenj in pogledov NHRI in partnerjev iz vsega sveta.

Natisni: