Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje v Bruslju na konferenci Ombudsman in odprta ter participatorna družba

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je od 1. do 3. 10. 2018 v Bruslju udeležila konference z naslovom Ombudsman in odprta ter participatorna družba. Dogodek je potekal ob 40. obletnici Mednarodnega združenja ombudsmanov ter ob 20. obletnici Federalnega ombudsmana Belgije, ki sta dogodek tudi organizirala.

Konferenca se je začela z generalno skupščino Evropske regije Mednarodnega združenja ombudsmanov, kjer so bili posebej izpostavljeni prizadevanja, skrb in delo ombudsmanov na področju migrantske politike ter pravic beguncev. Poudarjeno je plodno sodelovanje z Beneško komisijo pri razvijanju standardov zaščite in promocije institucij ombudsmanov.

Udeleženci konference so v treh sekcijah razpravljali o naslednjih temah: Ombudsman in dostop do informacij, Ombudsman kot pobudnik za participacijo državljanov, Ombudsman kot garant izpolnjevanja mednarodnih zavez.

V zaključku srečanja je generalni sekretar Mednarodnega združenja ombudsmanov Günther Kräuter poudaril vlogo omenjenega združenja, pomen medsebojnega povezovanja ombudsmanov ter izmenjave izkušenj vse v cilju združitve moči za večjo promocijo in zaščito človekovih pravic.
Ombudsman morajo razvijati odprto kulturo vodenja ter zagotavljati odprtost, preglednost, odzivnost in odgovornost svojega delovanja.Tako promovirajo principe dobrega upravljanja ter prispevajo k demokratičnemu družbenemu razvoju ter k zaupanju javnosti v lastno delo ter k delu celotnega javnega sektorja, so bili soglasni udeleženci konference.

Na konferenci so sodelovali ombudsmani iz Evrope, Avstralije, Kanade, Saint Martina, Tailanda in Zambije, prav tako predstavniki Institita latinsko –  ameriških ombuidsmanov, Foruma kanadskih ombudsmanov , Evropske mreže nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic, Sveta Evrope, Evropskega sodišča za človekove pravice ter predstavniki Urada Visokega komisarja združenih narodov za človekove pravice.


Natisni: