Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije varuhinjo opozorili na kritične razmere v državi

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk ter člana omenjenega sindikata Saša Mlakar ter Kamil Fras so varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer seznanili s kritičnimi razmerami v državi. Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije so opozorili na stanje v državi, ko se zaradi prepredenosti poznanstev in političnih interesov v javnem sektorju zaposlujejo nekompetentne osebe.

Nepoznavanje resorjev in nalog ter nezainteresiranost, predvsem pa vzvodi političnih moči po njihovem mnenju vodijo k družbeno neodgovornemu delu, neodkritim kaznivim dejanjem ter drugim nezakonitostim ter ravnanjem v nasprotju z dobrim upravljanjem. V takšnih razmerah, o katerih poročajo člani sindikata pravzaprav v vseh delih javnega sektorja (tako v ministrstvih, zavodih za prestajanje kazni zapora, skladih in drugod), so pogosti pojavi različnih oblik mobinga. Storilci tega nasilja pa tudi zaradi zapletene zakonodaje velikokrat ostanejo nekaznovani.

Takšna organizacijska klima ne omogoča strokovne obravnave zadev, temveč vodi k neodgovarjanju, prekoračitvi rokov ter k napakam, predvsem pa k mnogim kršitvam pravic tako zaposlenih kot tudi državljanov kot strank v postopkih. Vzvod mnogih zamud in nezadovoljstva  je neustrezno vodenje v javnem sektorju, so še opozorili varuhinjo ter ji v preučitev podali dokumentacijo.

Na srečanju so bile prisotne še namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Varuha, Martina Ocepek ter svetovalka pri Varuhu Neva Šturm.

Natisni: