Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob 1. maju Varuh poziva k sprejemu učinkovitejših ukrepov na delovnopravnem področju

Ob 1. maju, mednarodnem dnevu delavstva, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer poudarja, da smo v slovenski družbi v času samostojne države premalo napredovali pri zagotavljanju višje ravni zaščite delavcev in zagotavljanju njihovih socialnih in ekonomskih pravic. Varuh ni zadovoljen z učinkovitostjo državnih organov pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj na področju kršenja delovnopravne zakonodaje ter z učinkovitostjo inšpekcijskega nadzora in ukrepanja v primerih novodobnih oblik suženjskega dela delavcev. Tako še vedno prihaja do grobih primerov kršenja temeljnih človekovih pravic, delavskih in socialnih pravic kar močno posega v  dostojanstvo človeka.

Pri Varuhu se sprašujemo, kako lahko država dolga leta dopušča, da delodajalci ne poravnavajo svojih obveznosti do delavcev in države. Dokler ne bo povsem jasno, da je goljufanje delavcev in države zavrženo, nesprejemljivo in kaznivo dejanje, vse dotlej bodo ob luknjičavi zakonodaji novodobni brezčutni delodajalci izkoriščali domače in tuje delavce. Delavci bodo ostajali na cesti, oropani temeljnega človeškega dostojanstva, zavrženi in osramočeni, pred vrati humanitarnih organizacij. Vrstila se bodo neizplačevanja plač in prispevkov za socialno varnost, veriženja podjetij, zaposlovanja v prekarnih (negotovih) oblikah dela, trpinčenja, šikaniranja, mobinga ter drugih oblike nasilja na delovnem mestu.

Posebej opozarjamo na položaj tujih delavcev, ki legalno in večkrat tudi nelegalno delajo v Sloveniji in so v še slabšem položaju ter večkrat brez vsakršne socialne in zdravstvene zaščite. Ne poznajo svojih pravic in ne ustreznih poti za njihovo zaščito.

Premalo smo storili za mlade, za njihov lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev in samostojno življenje, neodvisno od finančne pomoči staršev. Odpreti moramo vrata pripravništvu in vajeništvu. Razviti moramo učinkovito in stimulativno zaposlovalno in stanovanjsko politiko za mlade. Če še nismo, storimo to čim prej, da ne bo toliko mladih odhajalo na delo v tujino in da jih ne izgubimo za vedno.

Nesporno je predvsem država odgovorna za nastali položaj in zato varuhinja poziva vse, da vložijo več napora za odpravo sramotnega kršenja človekovih pravic delavk in delavcev. Sistemi so v rokah države in če ukrepi ne delujejo ali so slabi, jih je treba v najkrajšem času dopolniti ali nadomestiti z novimi.

 

Natisni: