Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja delovno z ministrico za obrambo

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v ponedeljek, 14. 3. 2016, z namestnico mag. Kornelijo Marzel, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami pri Varuhu Nevo Šturm, Liano Kalčina in Natašo Kuzmič na delovnem srečanju gostila ministrico za obrambo Andrejo Katič s sodelavci vodjo kabineta Petro Culetto, namestnikom generalnega sekretarja Francem Javornikom, načelnico Sektorja za pravne zadeve na Generalštabu SVN Vanjo Svetec Leaney, načelnikom Združenega sektorja za podporo na Generalštabu SV brigadirjem Milkom Petkom in vodjo Službe za strateško komuniciranje Alešem Silo.

Po srečanju sta varuhinja in ministrica podali skupno izjavo za javnost.
Poslušate jo lahko s klikom na povezavo.

Varuhinja je povedala, da je bil osnovni razlog srečanja v okviru obravnave pobude preveriti nekatere informacije v zvezi z urejanjem delovno-pravnih razmerij z akti poveljevanja, preden bi se kolegij varuhinje dokončno odločil, ali bo Varuh vložil Zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o službi v Slovenski vojski in Zakon o obrambi, kot pričakuje Sindikat vojakov. Povedala je še, da je Varuha o tej temi opravil že številne pogovore z različnimi akterji.

Poleg tega pa so govorili še o delovanju sindikatov, rešitvah za vojake, ki jim po 45. letu poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas, odpuščanju bolnih in poškodovanih vojakov, dotaknili pa sta se tudi izvajanja 37.a člena Zakona o obrambi ter zaposlovanja žensk v vojski.

Ministrica je povedala, da dialog s sindikati poteka, zanj je po prvem srečanju s sindikati pooblastila državnega sekretarja, v primeru nerešenih vprašanj pa se v pogovore vključi tudi sama.  Predstavila je vse možne rešitve za vojake po 45. letu in poudarila, da je slovenska vojska stara. Vojake, ki jim je ali jim v naslednjih letih še bo potekla pogodba o zaposlitivi za določen čas, so doslej že prerazporedili na različna delovna mesta v javni upravi, z ministrstvom za notranje zadeve in pravosodje pa iščejo načine, kako v prihodnjih letih rešiti še pričakovane zaključke delovnih razmerij. Ena od rešitev je prehajanje znotraj javne uprave brez poslebnih razpisov za zaposlitev, druga je ustanovitev varnostne agencije, kjer bi usposobljen kader lahko prevzel naloge varovanja objektov in oseb. Obstaja pa še nekaj drugih možnosti, o katerih tečejo besede. Nujno je urediti še položaj sedaj zaposlenih v SV po prehodu v drug organ, saj jim s prehodom na novo delovno mesto vsa napredovanja, ki so jih znotraj SV dosegli, ne veljajo več in imajo zato tudi nižji položaj in plačo. 

V primerih skrbi za invalide in bolne ostajajo še nekatera odprta vprašanja v postopkih med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in SV, ki so v fazi dorekanja, je še povedala ministrica. Pohvalila je še področje zaposlovanja žensk v SV in poudarila nujnost njihove udeležbe v vojaških vrstah, posebej na misijah, ko lahko samo ženske stopijo v kontakt s prebivalkami. Pojasnila je še prejemanje dodatkov za povečan obseg dela v primeru vojakov, ki delajo na terenu zaradi begunskega vprašanja ter seznanila javnost z misijami v tujini.

 

Natisni: