Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Monitoring centra v Gornji Radgoni

Svetovalca pri Varuhu Lilijana Jazbec in Gašper Adamič sta v petek, 13. 11. 2015, nenapovedano opravila ogled nastanitvenega centra za begunce in migrante.

Govorila sta z vodjo nastanitvenega centra, ki jima je povedal, da so razmere dobre, tako iz varnostnega kot organizacijskega vidika. Pripadniki tujih policij v tem centru ne sodelujejo.

Sodelavko UNHCR-a jima je povedala, da so razmere v centru zelo dobre, zagotovljeno je ogrevanje, hrana in pijača, begunci imajo tudi možnost tuširanja, uporabe mila in brisač. Opozorila je le, da je premalo stranišč (samo 18), ki pa so čiščeni samo enkrat, ne dvakrat dnevno, kot naj bi bilo načrtovano. Tudi niso ločeni po spolu.

Večina beguncev se izreka za Sirijce, Afganistance in Pakistance. Osebne dokumente imajo praviloma le državljani Sirije.

Opaža, da se je število policistov občutno zmanjšalo število policistov, in sicer iz 50 na 7 policistov, zato pri spremljanju beguncev na poti v Avstrijo uporabijo pse, kar straši zlasti otroke. Zaradi zmanjšanja števila policistov je manj tudi policijskih vozil, s katerimi so si pomagali pri prevozu ranljivih skupin beguncev do avstrijske meje. Sedaj ta prevoz zagotavljajo s kombijem evangeličanskega pastorja.

Zdravstveno oskrbo zagotavljata dva ekipi, med njimi tudi francoski zdravniki brez meja MDM. Dnevno oskrbijo približno 8o ljudi. Hrano delijo le prostovoljci Rdečega križa Slovenije. Najmlajši dobijo tudi toplo mleko in stekleničke za pitje.

Opaža, da bi marsikateri begunec potreboval psihosocialno pomoč zaradi vojnih travm ali izgub družinskih članov. Število prevajalcev še vedno ni zadostno, zastoji nastanejo predvsem, ko mora biti prevajalec ob zdravniško oskrbovani osebi.

Sodelavka UNHCR še pove, da obstajajo določene težave pri združevanju družin, saj se posamezni člani želijo v strahu pred zaprtjem meja čim prej napotiti v želeno deželo in svoje izgubljene sorodnike niso pripravljeni iskati oziroma počakati v Sloveniji.

Sicer pa je predstavnica UNHCR sodelovanje s policisti ocenila kot vzorno. Vzorno je tudi ravnanje z begunci.  Kot primer dobre prakse je bil izpostavljen odziv in ravnanje policista v primeru, ko so starši tepli svojega otroka.

Do incidentov prihaja redko, svetovalcema Varuha pove eden vprašanih policistov na poti do avstrijske meje. Vzrok zanje je največkrat preutrujenost ljudi, do incidentov pa prihaja zaradi želje, da bi čim prej prestopili mejo.

Varuh predlaga, naj se takoj poveča kapaciteta centra (več postelj) ali zmanjša število nastanjenih beguncev, zagotovi več stranišč, se jih loči po spolu in naj se jih pogosteje čisti, zagotovi prevoz oziroma prevozno sredstvo za najbolj ranljive (približno 60 primerov dnevno) do Avstrije. Čim prej je potrebno zagotoviti več invalidskih vozičkov, prevajalcev in razmisliti o načinu nudenja psihosocialne pomoči beguncem.

Natisni: