Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh parlemantarne volitve v Državni zbor ocenjuje kot zakonite brez primerov hujših kršitev

V uradu varuha človekovih pravic smo tudi ob letošnjih volitvah v državni zbor organizirali dežurno službo, da bi pomagali državljankam in državljanom pri uresničevanju njihove ustavno zagotovljene volilne pravice.

V času današnjega dežurstva, med 7. in 19. uro, smo prejeli 70 klicev ljudi, ki so želeli pojasnila glede izvedbe volitev ali opozoriti na domnevne kršitve volilne zakonodaje.

Skoraj polovica klicev je bila informativne narave in se je nanašala predvsem na sam način glasovanja, na delo volilnih odborov, vpise v volilni imenik, in podobno.Vse, ki so se obrnili na varuha s tovrstnimi vprašanji, smo, poleg pojasnil, napotili na pristojne volilne komisije ali upravne enote. Približno četrtina jih je poklicala zaradi domnevnih kršitev volilnega molka. Večino smo napotili na Ministrstvo za notranje zadeve.

Na osnovi letošnjih klicev lahko ocenimo, da je bilo več pritožb zaradi dostave vabil na volitve in pomanjkljivosti v volilnih imenikih, manj pa je bilo klicev zaradi uveljavljanja pravice do volitev na domu ali po pošti. Letos ni bilo pritožb zaradi vzporednih volitev, mnogi pa so se pritoževali zaradi vzporednih referendumov, npr. poizvedovalnega referenduma v Ljubljani.

Na splošno lahko ocenimo, da so letošnje parlamentarne volitve potekale zakonito, ter da ni bilo primerov hujših kršitev, ki bi lahko vplivale na izid volitev.

 

 

Natisni: