Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh sodeloval pri pripravi nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Vlada je novembra 2018  sprejela Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Načrt vsebuje ukrepe in priporočila za zagotavljanje izvajanja Smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Prednostne naloge Nacionalnega akcijskega načrta so preprečevanje diskriminacije in neenakosti ter promocija enakih možnosti, promocija in varstvo temeljnih delavskih pravic, tudi v transnacionalnih podjetjih oziroma v celotni proizvodni verigi, preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej, varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostni razvoj in razvoj obveze skrbnega pregleda človekovih pravic.

Pri pripravi akcijskega načrta je kot članica Začasne strokovne podkomisije za pripravo Nacionalnega akcijskega načrta RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu sodelovala dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic.

Akcijski načrt je dostopen TUKAJ.

Natisni: