Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zadnjič letos s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Jožica Hanžel so v torek, 19. 12. 2017, zadnjič letos na srečanje sprejele predstavnike civilne družbe s področja okolja in prostora. To je bilo osmo srečanje v letu 2017, skupno pa že 63. 

Varuhinja je uvodoma povzela potek letošnjih srečanj, katerih rdeča nit je bila problematika voda. Na srečanjih smo tako gostili predstavnike Direkcije RS za vode, Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana in druge predstavnike tega ministrstva ter strokovnjaka s področja voda prof. dr. Mihaela Tomana. Dvakrat smo se odpravili tudi na teren, in sicer na območji, ki ju problematika voda še posebej zaznamuje; na Kostanjevico na Krki in v Pomurje, kjer smo se s predstavniki civilne družbe srečali v kraju Hrastje - Mota.

V nadaljevanju je varuhinja besedo predala udeležencem srečanja, ki jih je bilo tokrat 12 in jih povabila k sodelovanju tudi v prihodnje. Pozvala, jih je, da predstavijo svoj pogled na letošnje leto na področju okolja in prostora in podajo predloge za delo oziroma teme na srečanjih v prihodnjem letu.

Udeleženci so izpostavili zelo širok nabor tem in problematik, o katerih bi želeli spregovoriti v letu 2018. Izrazili so tudi zadovoljstvo, da se lahko mesečno srečujejo z varuhinjo in njenimi sodelavci ter neposredno s predstavniki državnih in lokalnih oblasti, saj tudi na tak način vzpostavijo stike, s katerimi nadalje kontaktirajo pri reševanju konkretnih zadev. Ponovno so poudarili, da bi morala država bolj aktivno delovati na področju varovanja okolja in si močneje prizadevati za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja, zapisane v 72. členu Ustave RS. Posebej kritični so bili do dela Ministrstva za okolje in prostor, ki je v prvi vrsti najbolj odgovorno za stanje na področju okolja, pa se do tega problema velikokrat obnaša nedgovorno in s svojo neaktivnostjo situacijo še poslabšuje.

Natisni: