Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pritiski na civilno družbo nedopustni

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) ostro obsoja pritiske na predstavnike nevladnih organizacij in civilno družbo, ki naj bi se dogajali v okoliščinah izdajanja dovoljenj Magni v Hočah.

Mediji poročajo o nasilju, grožnjah in napadih, katerih cilj je vplivati na nevladne organizacije oziroma okoljevarstvenike, jih prestrašiti ter jim preprečiti njihovo sodelovanje v postopkih okoljskega odločanja. Takšno ravnanje pomeni tudi kršitev osebne integritete ter dostojanstva napadenega posameznika ter spodkopava demokratično pravno ureditev, ki temelji na sodelovanju vseh interesnih skupin in državljanov v procesih odločanja.

V okoljskih zadevah Varuh še posebej izpostavlja pomen civilne družbe, temu namenja tudi redna mesečna srečanja z nevladnimi organizacijami, ki jih organizira na svojem sedežu in na terenu; na to temo 15. septembra v Ljubljani organizira 4. mednarodno konferenco z naslovom Okolje in človekove pravice: Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah.

Pravica do zdravega življenjskega okolja je ustavno varovana kategorija. Izvajanje omenjene pravice je ključnega pomena za zdravje vsakega posameznika danes in v prihodnosti. Zato je toliko bolj pomembno zagotoviti družbeno odgovorno ravnanje vseh sodelujočih v procesih odločanja o posegih v okolje in prostor.

Kakršnokoli omejevanje sodelovanja v teh aktivnosti je po mnenju Varuha nedopustno in nesprejemljivo, zato Varuh upravičeno pričakuje, da se bodo pristojni organi odzvali na grožnje in napade nevladnih organizacij in njenih članov.

Natisni: