Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja se je v Lendavi seznanila z dogajanjemv v zvezi z bioplinarno

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je z generalnim sekretarjem Varuha Kristijanom Lovrakom in direktorico strokovne službe Varuha Martino Ocepek danes, 25. 7. 2017, srečala z županom občine Lendava mag. Antonom Balažkom, podžupanom Stankom Gjerkešom, medobčinskim inšpektorjem mag. Tiborjem Hebarjem in članoma civilne iniciative, Gezo Gömböšem, predsednikom Turističnega in okoljevarstvenega društva Petišovci, in Dušanom Zverom, predsednikom KS Lendava.

Župan občine Lendava je po srečanju povedal, je varuhinja iniciativo za srečanje podala že prejšnji teden. Potem, ko sta končno uspela uskladiti datum srečanja, jo je župan danes seznanil s sistematičnim pristopom, ki ga skušajo izvajati od leta 2004, ko so v odlok o prostorskih načrtih zapisali, da naj bi skladiščenje in predelava odpadkov bila dovoljena samo z dvotretjinsko večino občinskega sveta. Že takrat so se zavedali nevarnosti tovrstne industrije, posebej pri prestrukturiranju v turistično občino, je dejal. Tovrstni dogodki rušijo cilje in prizadevanja občine, obžaluje župan.

Na občini so že dlje časa opozarjali tudi na izigravanje zakonodaje v praksi, s čimer pa so danes seznanili še varuhinjo. Župan je s problematiko seznanil vse pristojne, pričakuje revidiranje okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarne, da se razčistijo dovozi predvidoma odpadkov od drugod, da se intenzivira delo inšpekcijskih služb. Oblikovali bodo tudi strokovno ekipo ob pomoči zunanjih strokovnjakov in bodo zadeve spremljali dalje in skušali uresničevati cilj doseganja zdravega okolja. V primeru, da bodo zatajile uradne institucije, bo na potezi varuhinja, je še dejal župan.

Varuh sicer ni prvi, ki bi vstopal v postopke, pač pa nadzira strokovnost dela oblasti in vanje vstopi bolj proti koncu dogajanja, je povedala varuhinja Vlasta Nussdorfer. Ugotavljamo, da v zadnjem času vse prepogosto gori, kar je tudi posledica neprimernega ravnanja z odpadki, problematika smradu, s katero se Varuh ukvarja vseskozi, pa je tudi še vedno aktualna. Zato se je Varuh po lastni presoji odločil odpreti pobudo v zvezi s širšimi vprašanji s področja okolja in prostora, je povedala varuhinja. Ugotovili smo, da je država na področju obveščanja v primeru Kemisa ravnala prepočasi. Povedala je še, da je Varuh o problematiki smradu v Lendavi izvedel iz medijev in se odločil za seznanitev na terenu in obžalovala nesrečni dogodek v Zalogu pri Novem mestu.

Področju okolja Varuh posveča veliko pozornosti. Nevedoč, da se bodo zgodili ti dogodki, smo se pri Varuhu že spomladi odločili, da bo 15. 9. 2017 mednarodna konferenca s področja okolja na temo sodelovanja javnosti pri začetnih umestitvah v prostor, je še dejala varuhinja. Ugotavljamo, da se na področju okolja marsikaj zgodi, pa javnost s tem ni seznanjena, ali je seznanjena prepozno. Marsikateri predpis se sprejema v škodo ljudi, zato so ti nezadovoljni. Budno oko nad takšnimi zgodbami so po mnenju varuhinje civilne iniciative, katerih delo zelo ceni. Pri Varuhu se z njimi mesečno srečujemo in seznanjamo z anomalijami, na katere potem opozarjamo državo. Osrednja vodilna tema letos so vode, je dejala varuhinja in izrazila skrb nad njihovim stanjem.

Z našimi ugotovitvami smo že večkrat seznanili ministrico za okolje in prostor, opozarjamo pa tudi, da mora biti delovanje inšpekcij tako, da jim ljudje lahko zaupajo, je še povedala varuhinja.

V zvezi z bioplinarno Lendava so danes od župana in civilne iniciative izvedeli veliko in to v kronološkem redu. Veseli jo, da bodo opravljene še dodatne preiskave, ki bodo še dodaten nadzor dela organov. Varuh bo dogajanje spremljal in nadziral ukrepanje države. V primeru ugotovljenih kršitev ali nepravilnosti bo podal priporočila, kaj mora država storiti, da bo zagotovila zdravo okolje državljanom. Kapitalu se ne sme dajati prednosti pred zdravjem ljudi, je še dodala varuhinja in dodala:  

»Zagotovo rabimo kapital, vendar mora biti ta čist in ne na škodo ljudi.«


Natisni: