Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Minister Židan pri Varuhu s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora


Varuh človekovih pravic RS je v sredo, 12. 4. 2017, pripravil tretje v letošnjem letu in skupno  že 58. redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Gostje tokratnega srečanja so bili minister mag. Dejan Židan s široko zasedbo predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Vprašanja za goste srečanja so predstavniki civilne družbe predhodno posredovali.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in minister mag. dejan Židan sta ob robu srečanja dala tudi izjavo za medije, ki jo lahko v celoti poslušate na tej povezavi.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njena namestnica dr. Kornelija Marzel sta predstavili namen srečanja in aktivnosti Varuha ter pozdravili široko zanimanje javnosti za zdravo in neoporečno širše družbeno okolje, katerega pomemben del predstavlja tudi ustrezna skrb za kmetijska zemljišča. Srečanje je vodila direktorica strokovne službe Martina Ocepek, ki je izpostavila ugotovitve Varuha na področju predmetne problematike in udeleženim predstavnikom civilne družbe predala besedo po vrstnem redu posredovanih vprašanj za MKGP.

Predstavniki MKGP so odgovarjali na vprašanja z različnih področjih. Predstavniki nevladnih organizacij so se namreč s svojimi vprašanji dotaknili več problemskih področij, kot so urejanje trajno varovanih kmetijskih zemljišč, dobra kmetijska praksa, pa tudi gozdno gospodarjenje in načrtovanje odstrela divjadi. Med drugim se je več vprašanj tudi nanašalo na prostorsko urejanje kmetijskih zemljišč, saj je MKGP nosilec urejanja prostora za področje kmetijskih zemljišč v postopkih prostorskega načrtovanja. V tem delu je bilo poudarjeno, da si MKGP prizadeva k ohranitvi obsega in kvalitete kmetijskih zemljišč, tako da izdaja smernice in mnenja k predlaganim prostorskim aktom in predlaganim prostorskim ureditvam z vidika varovanja kmetijskih zemljišč. Minister je več pojasnil podal tudi glede aktivnosti, ki jih je opravljal kot nekdanji minister za okolje in kmetijstvo, predvsem glede sanacije Celjske kotline, ki je dandanes še vedno aktualna.

Ker so se nekatera vprašanja delno nanašala tudi na pristojnost drugih resornih ministrstev in lokalne samouprave, so bila v tem delu podana pojasnila, kam se lahko pobudniki dodatno obrnejo. Predstavniki ministrstva so pri tem ponudili svojo pomoč in bodo v nadalje aktivno spremljali razreševanje izpostavljenih spornih zadev. Sicer svoje delo ocenjujejo kot solidno, vendar se zavedajo izzivov, ki jih prinašajo aktualna dogajanja, ki terjajo medresorsko sodelovanje med pristojnimi ministrstvi in drugimi službami.

Varuhinja s sodelavci se je strinjala, da je ključnega pomena sodelovanje pristojnih organov z javnostjo in odzivanje na njene pripombe, kar je tudi eden od namenov tovrstnih srečanj v organizaciji Varuha. Srečanja so koristna ne le z vidika vzpostavitve komunikacije med resorji in predstavniki civilne družbe, temveč nedvomno tudi prispevajo k razrešitvi perečih vprašanj. Pozdravila je pripravljenost MKGP sodelovati na srečanju in njihova prizadevanja k razrešitvi izpostavljenih problemov. Učinkovito sodelovanje pristojnih organov s predstavniki civilne družbe in izmenjava stališč ter strokovnih vidikov je namreč ključnega pomena za kontinuirano izboljševanje delovanja organov in veljavnih predpisov, ki urejajo njihovo delovno področje.


fileadmin/user_upload/audio/izjave/2017_4_12_-_Izjava_varuhinja_in_minister_Zidan_po_srecanju_NVO_..._a.mp3

Natisni: