Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM obiskal Dom upokojencev Podbrdo: nujnost prenove kadrovskih normativov za socialno varstvene zavode

 

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 10. 8. 2016 obiskal Dom upokojencev Podbrdo, Enoto Tolmin (Enota). Šlo je za redni obisk tega socialno varstvenega zavoda v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma. Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič. Ob obisku sta preverila tako izpolnjevanje priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem obisku leta 2009, kot tudi novosti v tej Enoti.

DPM je predvsem ugotovil, da ima Enota še vedno oddelek za osebe z demenco, katerega pa ne označuje več kot varovanega, o namestitvah tudi ne obvešča več sodišča. Razlog je predvsem v tem, da Enota ugotavlja, da prostorsko ne izpolnjujejo vseh tehničnih pogojev za verifikacijo varovanega oddelka. Ker so na omenjenem oddelku tudi stanovalci, pri katerih nismo našli (njihovega) soglasja za zadržanje na tem oddelku, smo že ob samem obisku dali priporočilo v smislu skladnosti ravnanja z določili Zakona o duševnem zdravju.

Ob tem je pomembno, da tudi v obiskani Enoti ugotavljajo, da so kadrovski normativi za socialno varstvene zavode potrebni nujne prenove. Razlog ni zgolj v tem, da seveda več osebja na oddelku za osebe z demenco pomeni bolj kvalitetno delo na teh oddelkih, temveč tudi v tem, da bi se zaradi spremenjene strukture stanovalcev morala spremeniti tudi struktura zaposlenih.

Vedno več je stanovalcev z diagnozo demence, ki potrebujejo posebno obravnavo (takšna obravnava po ugotovitvah sogovornikov v Enoti pripomore tudi k močni upočasnitvi napredovanja bolezni), vedno bolj pa se domovi za starejše tudi spreminjajo v negovalne ustanove. Nedvomno so v primeru dela Enote vedno možnosti za izboljšanje, zato smo že ob samem obisku predlagali, na kaj naj bo Enota še posebej pozorna v prihodnje, tovrstna priporočila pa bo vsebovalo tudi poročilo, ki bo pripravljeno na podlagi ugotovitev obiska in bo v končni obliki posredovano tudi Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Socialni inšpekciji.

Natisni: