Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik varuha na konferenci ob svetovnem dnevu aidsa

Namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič se je v ponedeljek, 29. novembra, udeležil spletne konference ob svetovnem dnevu aidsa z naslovom AIDS 40. V uvodnem nagovoru je poudaril, da aids še zdaleč ni samo zdravstveni problem, temveč tudi družbeni in pravni problem, ki pa je tesno povezan s socialno izključenostjo, depriviligiranostjo in stigmatizacijo. »Potreba po enakovredni obravnavi in participaciji je ena izmed najglobljih človeških potreb. Vsakomur med nami mora biti omogočeno, da enakopravno sodeluje v družbenih procesih in da je vsak izmed nas enakovredno obravnavan ne glede na spolno usmerjenost, barvo kože, vero ali kakšno drugo osebno okoliščino. Enake pravice za vse so temeljna značilnost prava temeljnih človekovih pravic in pomenijo uresničenje splošne enakopravnosti. Naj bo to tudi poziv k strpnosti in spoštovanju drugačnosti,« je dejal namestnik varuha.

Načelo nediskriminacije je eno izmed temeljnih pravno-civilizacijskih vodil sodobne družbe. V okviru svetovnega kulturnega in vrednostnega relativizma obstajajo še vedno velike razlike glede dojemanja in vrednotenja različnih naravnih in pridobljenih lastnosti posameznikov. »Potrebujemo mednarodni konsenz v boju proti diskriminaciji. Pravo je zagotovo neizogiben in nujno potreben mehanizem za preprečevanje diskriminacije. In prav stopnja dosežene enakopravnosti je eno izmed temeljnih meril razvitosti prava in pravne kulture neke družbe,« je izpostavil namestnik varuha.

Nespoštovanje dostojanstva posameznika ne glede na njegove osebnostne značilnosti ima rušilni učinek na verodostojnost tistih, ki v takih zadevah sodelujejo in sodijo. »Človekovo dostojanstvo je izhodišče vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter opredeljuje človeka v njegovem bivanjsko eksistencialnem bistvu. Varovanje človekovega osebnega dostojanstva, osebnostnih pravic, njegove zasebnosti in varnosti zasedajo posebno mesto med pravno zagotovljenimi človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Pravilnega in pravičnega prava brez temeljnih človekovih pravic namreč ni,« je poudaril dr. Jože Ruparčič.

Ravnanja države morajo biti vnaprej predvidena na način, da je posamezniku zagotovljen enak položaj oziroma pričakovalna pravica, ki je v tesni povezavi z načelom varstva zaupanja v pravo in pravno varnost. Gre za tista splošna načela pravne države, ki v ustavi sicer niso izrecno določena, jih je pa treba šteti za zagotovljena že na podlagi ustavne določbe, da je Slovenija pravna in socialna država. Med taka načela pravne države je treba šteti tudi načelo varstva zaupanja v pravo, ki posamezniku zagotavlja, da država njegovega pravnega položaja ne bo arbitrarno, torej brez razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu, poslabšala. Ob tem je namestnik varuha poudaril tudi pomen etike. »Vseskozi se moramo zavedati, da družba, ki ni dovolj etična, ne more biti odlična. V Sloveniji nam v teh kriznih časih še posebej primanjkuje tovrstne odličnosti. Opažam, da to tudi na splošno usiha. Toda zavedati se moramo, da na etiki človek stoji ali pade. Na etiki stoji ali pade človeštvo. Brez etike družba drvi navzdol, v dekadenco, degeneracijo in razkroj. Z etiko pa se vzpenja, plemeniti in izpopolnjuje. Bodimo strpni in tolerantni, vsak med nami je namreč lahko v hipu najšibkejši člen družbe, ki bo potreboval empatijo in podporo,« je ob zaključku nagovora še dejal namestnik varuha dr. Jože Ruparčič.

 

 

Natisni: