Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja je s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora pregledala delo v mandatu

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na zadnjem rednem mesečnem srečanju v njenem mandatu v četrtek, 24. 1. 2019, nevladnim organizacijam in civilnodružbenim skupinam s področja okolja in prostora zahvalila za tvorno sodelovanje pri varovanju pravice do zdravega življenjskega okolja.


Na sicer že 71. srečanju po vrsti so skupaj pregledali dosedanje aktivnosti, varuhinja pa je predstavila še nekaj načrtov do izteka njenega mandata. Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je v nadaljevanju povzela priporočila Varuha na področju okolja in prostora v preteklih šestih letih ter predstavila tudi raven njihovega uresničevanja.

Udeleženci so izrazili zadovoljstvo, da se lahko mesečno srečujejo z varuhinjo in njenimi sodelavci ter se pogovarjajo o aktualnih okoljskih problemih, občasno tudi  s povabljenimi predstavniki državnih in lokalnih oblasti. Izpostavili so več problematik na področju okolja in prostora, med njimi predvsem delovanje Inšpektorata RS za okolje in prostor ter novo področno prostorsko in gradbeno zakonodajo.

Direktorica strokovne službe Martina Ocepek jih je pozvala k posredovanju predlogov vsebin za prihodnja srečanja. Te so aktivno izrazili, saj želja po nadaljevanju tovrstnega sodelovanja z Varuhom človekovih pravic ostaja.

Redna srečanja Varuha s predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij s tega področja potekajo že od leta 2010. V mandatu varuhinje dr. Zdenke Čebašek Travnik jih je bilo 25, v mandatu Vlaste Nussdorfer pa še 46. V mandatu slednje so potekala tudi na terenu, ne le na sedežu Varuha.

Natisni: