Varuh človekovih pravic

Varuhinja prvič s samostojnim in neodvisnim Zagovornikom načela enakosti

Varuhinja se je s svojimi sodelavci 22. 12. 2016 v prostorih Varuha na spoznavnem srečanju pogovarjala z Zagovornikom načela enakosti (Zagovornik) Mihom Lobnikom.

V pogovoru je izrazila zadovolstvo, da je bil v letošnjem letu, tudi na osnovi večletnih prizadevanj Varuha, sprejet Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki nadomešča in posodablja Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja iz leta 2004. V njem je na novo opredeljen status Zagovornika kot samostojnega državnega organa.

Varuh podpira prizadevanja Zagovornika, da se čimprej vzpostavijo organizacijski, tehnični in administrativni pogoji za polno uveljavitev institucije. Pripravljen je nuditi vso podporo in sodelovanje pri uveljavitvi Zagovornika na osnovi novih zakonskih opredelitev in ustvarjanju pogojev za učinkovito pravno varstvo in spodbujanje enakega obravnavanja vseh oseb, brez diskriminacije na podlagi različnih osebnih okoliščin.

Natisni: