Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dr. Kornelija Marzel

namestnica dveh varuhinj od 23. 5. 2007 do 23. 5. 2019

 • 1989 – diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, pred tem pa končala študij na Višji pravni šoli v Mariboru
 • 1989  - se je zaposlila na takratni Občini v Slovenj Gradcu in bila pristojna za premoženjskopravne in denacionalizacijske zadeve.
 • 1990 - opravila strokovni izpit za delavce v državni upravi,
 • 1994  - decembra opravila pravosodni izpit.
 • 1995 - postala vodja oddelka za upravne notranje zadeve v Upravni enoti Slovenj Gradec
 • 1999  - maja je na Fakulteti za družbene vede zaključila magistrski študij na smeri menedžment neprofitnih organizacij.
 • 2002 - bila imenovana za načelnico Upravne enote Slovenj Gradec
 • 2007 - bila ponovno imenovana za načelnico Upravne enote Slovenj Gradec, vendar je istega leta postala namestnica varuhinje dr. Zdenke Čebašek - Travnik.
 • 23. 5. 2013 jo poslanci ponovno imenujejo za namestnico varuhinje, tokrat Vlaste Nussdorfer.
 • 2016 - na Fakluteti za upravo v Ljubljani pridobila naziv doktorica upravnih znanosti.
 • 23. 5. 2019 ji je potekel drugi mandat v vlogi namestnice.

Je avtorica nekaj strokovnih člankov, izajalka seminarjev in izpraševalka na strokovnih izpitih za delo v javni upravi. Sodelovala je v projektih za uvajanje CAF v javno upravo, aktivna je bila v strokovnih združenjih društva za upravne notranje zadeve - Društva pravnikov Koroške. V prostem času je aktivna na humanitarnem področju.