Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Upravne zadeve

Upravne zadeve


Namestnica varuhunje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je udeležila 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom...

Več
Policijski postopki

Ob obravnavi poročila Varuha človekovih pravic RS (Varuh) za leto 2015 je bilo s strani nekaterih poslancev izpostavljeno zakaj ob nedavnem odkritju...

Več
Upravne zadeve

Čeprav se z varovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin primarno ukvarja varuh človekovih pravic, načelo pravičnosti vdira tako v pravo,...

Več
Delovno pravne zadeve

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s svojo ekipo v sredo, 19. 10. 2016, na delovni obisk sprejela namestnika generalne direktorice...

Več
Okolje in prostor

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s svojimi sodelavkami in sodelavci 17. 9. 2016 sestala z glavno inšpektorico za javni sektor...

Več
Delovno pravne zadeve

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalke pri...

Več