Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v dobrem mesecu obravnaval več kot 300 zadev, povezanih s COVID-19

Varuh človekovih pravic pozorno spremlja razmere v zvezi s koronavirusno boleznijo v Sloveniji in tujini ter ukrepe, ki jih državni organi sprejemajo za zajezitev epidemije in zaščito najbolj ranljivih skupin državljank in državljanov. Mnogi se preko elektronske pošte in brezplačne telefonske številke 080 15 30 z vprašanji in pobudami obračajo tudi na nas. Tako smo od začetka razglasitve epidemije pa do konca aprila 2020 obravnavali 324 zadev in opravili 182 vsebinskih telefonskih razgovorov z ljudmi, ki so iskali informacije, povezane s širjenjem COVID-19 ali pa so želeli biti osveščeni o svojih pravicah. O tem smo pripravili tudi posebno poročilo Varuh človekovih pravic in obravnava s COVID-19 povezanih zadev.

Največ obravnavanih zadev in telefonskih klicev se je nanašalo na področje socialne varnosti (80 zadev in 29 telefonskih klicev, skupaj 109), enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo (64 zadev in 23 telefonskih klicev, skupaj 87), omejitev osebne svobode (19 zadev ni 35 telefonskih klicev, skupaj 54), varstva otrokovih pravic (31 zadev in 21 telefonskih klicev, skupaj 52) in delovnopravnih zadev (20 zadev in 18 telefonskih klicev, skupaj 38). Sicer pa so strokovne sodelavke in sodelavci Varuha vprašanja, povezano s koronavirusno boleznijo zasledili prav na vseh 21 področjih dela Varuha (podrobnosti na tej povezavi). 

Da bi ljudem olajšali dostop do informacij smo na www.varuh-rs.si vzpostavili tudi posebno spletno podstran, na kateri na enem mestu objavljamo aktualne informacije glede ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, opozarjamo na občutljivost do ranljivih skupin - starejših, otrok, invalidov, brezposelnih, socialno ogroženih, žensk ali pa pripadnikov različnih manjšin – ter objavljamo mnenja mednarodnih organizacij, ki opozarjajo in spodbujajo države, da pri soočanju s pandemijo spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine.

Ker se razmere hitro spreminjajo in prilagajajo zahtevam stroke za zajezitev koronavirusne bolezni, smo za spremljanje preglednosti sprejetih ukrepov v Sloveniji vzpostavili tudi Varuhov informator, preko katerega bdimo nad odredbami, odloki in sklepi različnih državnih organov. Večina odlokov in odredb je namreč sprejeta, objavljena in začne veljati iz danes na jutri, hitro pa se spreminjajo, dopolnjujejo in razveljavljajo tudi sprejeti predpisi. Na enem mestu zato objavljamo tudi najbolj relevantno zakonodajo v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19, stališča Varuha, obvestila za javnost, itd.

Preko našega Centra za človekove pravice sodelujemo tudi z različnimi mednarodnimi institucijami in združenji, ki zbirajo podatke o nacionalnih ukrepih glede preprečevanja pandemije COVID-19. Varuh Peter Svetina je opravil tudi osebna srečanja in telefonske pogovore s predstavniki državnih in lokalnih oblasti (ministri, župani) o aktualnih dogajanjih na posameznih področjih z vidika varovanja človekovih pravic in svoboščin, ki jih morajo oblasti upoštevati pri sprejemanju in izvajanju ukrepov. Preko telefonskih in video povezav je opravil tudi več pogovorov s kolegi ombudsmani iz Avstrije, Grčije, Luksemburga, Hrvaške in Srbije, s katerimi so si izmenjali izkušnje in stališča v razmerah pandemije.

Varuh je prejel tudi več pozivov, naj sproži postopek pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije za oceno ustavnosti predpisovja, ki je bilo sprejeto v zvezi z epidemijo COVID-19. Doslej se za uporabo tega instituta ni odločil, je pa izjemno aktiven pri naslavljanja svojih kritik na Vlado Republike Slovenije, saj meni, da je državnim organom, ki so določen predpis predlagali ali sprejeli, namreč treba dati najprej možnost, da se glede morebitnih nepravilnosti opredelijo in jih po možnosti tudi sami odpravijo.
 
Več informacij o našem delu od začetka razglasitve epidemije do konca aprila 2020 vam je na voljo v poročilu: Varuh človekovih pravic in obravnava s COVID-19 povezanih zadev.

Natisni: