Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Pregled mednarodnega sodelovanja varuha v letu 1995

Mednarodno sodelovanje označujejo v letu 1996 dosežki, ki so pomembni za nadaljnjo uveljavitev institucije. Omenimo naj predvsem izvolitev slovenskega varuha v vodstvo mednarodnega združenja ombudsmanov (I.O.I.) in uspešno organizacijo generalne skupščine združenja evropskih ombudsmanov v Ljubljani ter izvolitev varuha za podpredsednika tega združenja.

Januarja je bil varuh na obisku v Veliki Britaniji, kamor ga je povabila britanska vlada. Britanski sistem ombudsmanov je izjemno razvejan, zato se je na tem obisku seznanil z delom različnih sorodnih institucij. Imel je več pogovorov z ombudsmani, pristojnimi za različna področja. Vsebina pogovorov se je nanašala na vprašanja povezana z izvrševanjem pristojnosti, organizacijo in načinom dela.

Aprila so bili na obisku v Ljubljani trije ombudsmani Federacije Bosne in Hercegovine. Seznanili smo jih s svojo organizacijo in z načinom dela ter s svojimi izkušnjami.

Maja se je varuh udeležil pete konference evropskih ombudsmanov v Limassolu na Cipru, ki jo je organiziral generalni sekretariat Sveta Evrope. Na konferenci je sodelovala večina evropskih ombudsmanov.

Septembra sta bila v Ljubljani generalna skupščina in delovni posvet združenja evropskih ombudsmanov “ European Ombudsman Institute”. To združenje je neodvisno in ima sedež v Innsbrucku v Avstriji. Vanj so včlanjeni skoraj vsi evropski nacionalni in regionalni ombudsmani. Delovni posvet je potekal pod naslovom “Beg iz proračuna - beg izpod nadzora”. Obravnavan je bil problem, ki je prisoten v številnih državah, ko ob lastninjenju nekaterih državnih storitev, zlasti gospodarskih javnih služb, pride do oteženega nadzora spoštovanja pravic posameznika. Na delovnem posvetu in generalni skupščini združenja evropskih ombudsmanov je bilo več kot 50 udeležencev, med njimi številni nacionalni ombudsmani. Posebej velja omeniti Jakoba Södermana, ombudsmana Evropske unije, Nicosa Charalambousa, ciperskega ombusdmana, poljskega ombudsmana Adama Zielinskega, ombudsmane Federacije BiH in Christo Nickels, predsednico komisije za peticije v nemškem parlamentu. Na generalni skupščini je bil Ivan Bizjak izvoljen za podpredsednika združenja evropskih ombudsmanov.

Oktobra se je varuh človekovih pravic udeležil šeste mednarodne konference mednarodnega združenja ombudsmanov (I.O.I. - International Ombudsman Institute) v Buenos Airesu, ki je potekala pod okvirnim naslovom “Ombudsman in krepitev človekovih pravic - izziv 21. stoletja”. Mednarodno združenje ombudsmanov je bilo ustanovljeno leta 1978 in ima včlanjenih 86 ombudsmanov iz različnih delov sveta, ki so organizirani v šestih regijah: Afrika, Azija, Avstralija in Pacifik, Evropa, Latinska Amerika in Karibi ter Severna Amerika. Varuh človekovih pravic je bil na konferenci izvoljen v vodstvo združenja (board of directors). Na konferenci so obravnavali bistvene značilnosti institucij ombudsmana, kot so neodvisnost, dostopnost, sposobnost prilagajanja in kredibilnost.

Novembra se je varuh udeležil mednarodne konference ombudsmanov iz srednje in vzhodne Evrope, ki jo je organiziral v Budimpešti na Madžarskem Svet Evrope. Na njej so sodelovali predstavniki iz Albanije, Belorusije, Bolgarije, Češke, Ukrajine, Latvije, Romunije, Ruske federacije, Makedonije in Estonije. Naslov obravnavane teme je bil “Vloga in naloge ombudsmanov v državah, ki so na prehodu”. Na konferenci so sodelovali tudi nekateri ombudsmani iz Zahodne Evrope.

 

Natisni: