Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob mednarodnem dnevu družine varuh poudarja, da se morajo vse družine v družbi počutiti enakovredne in sprejete

Ob današnjem mednarodnem dnevu družin varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je družina osnovna celica družbe, za večino prebivalk in prebivalcev pa daleč najpomembnejša vrednota v njihovih življenjih.

Čeprav se je družina v zadnjih desetletjih nenehno spreminjala, prilagajala času in prostoru, njen pomen in vpliv ostajata enak. »Naš cilj mora biti družba, kjer se bodo vse družine počutile enakovredne in sprejete. V prihodnje jim bo treba namenjati dodatno pozornost, poudarja Svetina.

»Želim si, da bi bile naše družine prostor ljubezni, sprejemanja in upanja. Vsak izmed nas bi se v družini moral počutiti varno in spoštovano a žal se je v času izolacije zaradi epidemije koronavirusa  v družinah povečala pojavnost nasilja. Zato smo pristojne organe pozvali, naj v družinah, kjer nasilje zaznajo, takoj ukrepajo in zaščitijo najranljivejše člane družine,« poudarja varuh.

V času koronavirusa je institucija Varuha zaznala tudi povečano število težav pri stikih staršev in otrok, kljub temu, da so takšni stiki nujni, predvsem za varovanje koristi otrok. Varuh Svetina dodaja, da se veliko število družin srečuje tudi z revščino.

Zaradi epidemije se je veliko družin znašlo v težkem finančnem položaju, ogromno ljudi je namreč čez noč ostalo brez dela. Mnoge družine, ki so bile že prej na robu preživetja, jih je ta kriza še bolj prizadela. »Že pred izbruhom koronavirusa je več tisoč otrok v Sloveniji živelo pod pragom revščine, zdaj je takih otrok še več, kar je zelo zaskrbljujoče. Država za socialne transferje namenja ogromno denarja, a žal ta denar ne pride vedno do družin, ki bi ga nujno potrebovale. Starši, ki hodijo v službo, morajo za svoje delo prejeti dostojno plačilo, ki mora zadoščati za kakovostno življenje družine,« poudarja Svetina in dodaja, da se z različnimi težavami srečujejo tudi družine, v katerih živijo otroci ali odrasle osebe z različnimi posebnimi potrebami.

»Državi zbor je pred dvema letoma sprejel Resolucijo o družinski politiki 2018-2028 z naslovom Vsem družinam prijazna družba. Ta določa konkretne cilje, ukrepe in kazalnike. Upam, da v resoluciji predvidena družinska politika, ki nujno zahteva medresorsko sodelovanje, ne bo ostala le mrtva črka na papirju«, še dodaja Svetina.

Natisni: