Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

DPM opravil nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Nova Gorica, Enote Podsabotin

Državni preventivni mehanizem (DPM) je izvedel nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Nova Gorica, Enote Podsabotin. Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih.

 

Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanim oddelkom. Ob tem sta ugotovila, da je bilo od 13 priporočil, podanih ob obisku leta 2018, nekaj priporočil že realiziranih, nekaj pa jih na uresničenje še čaka.

Ob samem obisku sta ugotovila tudi primere dobre prakse in pa nekaj pomanjkljivosti, posebej pa ju je presenetilo, da očitno še vedno obstajajo težave pri predstavitvi zastopnikov oseb s težavami v duševnem zdravju v posameznih domovih starejših. Gre za eno od priporočil, ki je bilo že ob prejšnjem obisku naslovljeno na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na neuresničena priporočila sta opozorila sogovornike ob samem obisku, nanje pa bo opozorjeno tudi v poročilu o obisku, kjer bo podanih tudi nekaj novih priporočil glede na ugotovitve tokratnega obiska.

Natisni: