Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Obvestilo o končanem izbirnem postopku za uradniško delovno mesto Strokovni sodelavec v Strokovni službi Varuha

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v Strokovni službi Varuha (za področje otrokovih pravic), ki je bil 21. 09. 2017 objavljen na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in na Zavodu RS za zaposlovanje, je bila kandidatka izbrana.

Natisni:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

Obveščamo vas, da sta na javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Svetovalec - analitik Centra za človekove pravice v...

Več

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih...

Več

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na spletni...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US,...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije javno objavlja eno prosto strokovno-tehnično delovno mesto FINANČNIK VII/2-II v Službi generalnega...

Več

 
Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha v Strokovni službi Varuha, ki je bil...

Več

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sodelavec - Pripravnik v Strokovni službi Varuha, ki je bil...

Več